ZELFVERKLARING

De zelfverklaring wordt door ondertekenaars eens per jaar (vóór 1 juli) opgesteld.
In de zelfverklaring legt de ondertekenaar verantwoording af over hoe hij/zij de Code heeft toegepast in de afgelopen tijd. Organisaties ondertekenen dus eerst  de Code en passen deze in de praktijk toe, voordat ze een zelfverklaring (kunnen) opstellen.

Opstellen
Sinds 2017 is de nieuwe zelfscan geïntroduceerd. Hiermee is het eenvoudiger geworden om uw zelfverklaring op te stellen. Via deze link kunt u, met het bij ons bekende email adres, een unieke link opvragen waarmee u op uw persoonlijke bedrijfspagina komt. Hier vindt u onder andere extra informatie over de Code en promotiemateriaal om het belang van de Code verder te verspreiden. Daarnaast vindt u hier ook de knop naar de zelfscan. Hiermee vult u online de zelfverklaring in. Zodra deze in zijn geheel is ingevuld kan deze automatisch gepubliceerd worden. U hoeft deze dus niet meer via email door te sturen en te wachten op goedkeuring. Wel heeft u nog de mogelijkheid om uw eigen opgestelde zelfverklaring toe te voegen aan de digitale zelfscan, mocht u dit willen.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over uw unieke pagina of de zelfscan, kunt u mailen naar: marktgedragschoonmaak@ras.nl.

Overzicht zelfverklaringen
U kunt zelf eenvoudig nagaan welke organisaties al een zelfverklaring hebben opgesteld. Dit kunt u vinden door hier te klikken.