VISIE

De schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland biedt werk aan 150.000 mensen en is goed voor een omzet van € 4,3 miljard (1% van het Bruto Nationaal Product).

De markt is al enige tijd sterk in beweging. Een branche met kansen en mogelijkheden die onvoldoende uit de verf komt. Bij de aanbesteding van schoonmaakwerk, richten betrokken partijen zich in hoofdzaak op kostenverlaging. Andere belangrijke aspecten, zoals kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden, laten zij onderbelicht. De code ‘Verantwoordelijk Marktgedrag’ biedt perspectief voor verbetering.

Door ondertekening van de codeboekjeweb-2014 onderschrijven opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de schoonmaak- en glazenwasserbranche de visie en uitgangspunten voor verantwoordelijk marktgedrag. Ze leiden tot een duurzame verankering op hoog niveau van professionaliteit, kwaliteit en omgangsvormen in de branche, samengevat als: ‘verantwoordelijk marktgedrag’. Hierbij is het samenspel van de verschillende partijen essentieel.