ONJUISTE TOEPASSING CODE

Voorwaarden indienen klacht bij commissie Code.

Klachtenprocedure
De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag wordt door velen uit de praktijk benaderd met klachten over de onjuiste toepassing van de Code. De commissie ervaart dit als een positieve ontwikkeling.

Bij de commissie Code Verantwoordelijke Marktgedrag kunnen klachten over diverse onderwerpen ingediend worden. Mocht een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf, opdrachtgever of adviseur zich niet conform de Code Verantwoordelijk Marktgedrag gedragen, dan kunt u hierover bij ons een klacht indienen. De commissie Code kan klachten in behandeling nemen en een moreel appèl doen op de betrokken partij(en). Het gaat hier niet om een juridische klachtenprocedure.

Voorwaarden
Om alle klachten te kunnen behandelen en de doorlooptijd te versnellen dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

een klacht moet voldoende gemotiveerd en met aanvullende stukken onderbouwd zijn;
een klacht moet betrekking hebben op de ketenrelatie binnen de schoonmaak- en glazenwassersbranche;
een klacht dient eerst gericht te worden aan de organisatie waarover wordt geklaagd;
de commissie neemt geen klachten over contractuele geschillen in behandeling.

Klachten kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar marktgedragschoonmaak@ras.nl.

Hier kunt u het klachtenformulier voor gebruiken.

De indiener ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt de klacht aan de commissie voorgelegd of deze in behandeling genomen kan worden. De indiener ontvangt binnen drie weken bericht of de klacht in behandeling genomen wordt

Aanbestedingsprocedure
Klachten en/of geschillen met betrekking tot aanbestedingsprocedures waarop de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is, kunnen gebruik maken van het advies Klachtafhandeling van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Het advies biedt belanghebbenden een laagdrempelig instrument voor het oplossen van geschillen. Ook dienen er bewijsstukken te worden overgelegd ter onderbouwing van de klacht.