EMVI

(Economisch Meest Voordelige Inschrijving): een handreiking

In de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is opgenomen dat aanbestedingen plaatsvinden op EMVI in plaats van laagste prijs. De Code wordt daarin sinds 2012 ondersteund door de nieuwe aanbestedingswet die voorschrijft dat gegund wordt op EMVI. Gunnen op laagste prijs mag wel, maar de aanbesteder moet motiveren waarom de laagste prijs als gunningscriterium wordt gekozen.

In de markt worden dus steeds meer gunningen op EMVI gezien. Helaas komt het nog steeds voor dat kwaliteitscriteria in een aanbesteding zo vaag omschreven zijn dat in het selectieproces lastig verschil kan worden gemaakt tussen goede aanbieders (realistische prijsstellingen en haalbare werkdoelen) en aanbieders met voornamelijk ‘mooie verhalen’. Daarom heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een handreiking  EMVI gemaakt die de nodige handvatten geeft om EMVI bij aanbestedingen toe te passen conform de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

De handreiking EMVI van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag kunt u hier downloaden.