PRAKTIJK

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag moet er toe leiden dat alle marktpartijen – opdrachtgevers, opdrachtnemers/werkgevers, werknemers en makelaars en hun vertegenwoordigers – gezamenlijk werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers én de kwaliteit van het schoonmaakwerk.

Best Practice Award
De Best Practice Award wordt uitgereikt aan organisaties die samen de Code succesvol in de praktijk toepassen.

Winnaar 2014: VU Amsterdam, Victoria, Gom en CSG  Lees hier meer over >
Winnaar 2013: NIVO NOORD en de NIVO Academie Lees hier meer over >
Winnaar 2012: NedTrain, Hago Rail Services en FNV Bondgenoten Lees hier meer over >

Overzicht praktijkvoorbeelden
Laat u inspireren! Klik op onderstaande praktijkvoorbeelden, lees hoe organisaties gezamenlijk de Code in de praktijk toepassen en lever uw best practice aan via marktgedragschoonmaak@ras.nl.

. . aanbesteding uitvoering controle
Opdrachtgeverschap . . . .
Contractwisseling .
Gunningcriteria en wegingsfactoren
. .
Sociaal beleid . . .
Werkbeleving en bejegening . .
Werkdruk
. . . . .
Opdrachtnemerschap . . . .
Contractswisseling . . .
Sociaal beleid
. . . . .
Werkgeverschap . . . .
Arbo en veiligheid . . .
Communicatie en informatie . . .
Contractwisseling . . .
Leiderschap . . .
Opleiding en ontwikkeling . .
.
Sociaal beleid . . .
. . . . .
Werknemerschap . . . .
Medezeggenschap . . . .
. . . . .
Makelaarschap . . . .
Professioneel

►: Genomineerden van de Best Practice Award