Pilot Werkdrukmeter

Hoge werkdruk kan leiden tot lichamelijke en mentale klachten, verminderde productiviteit en (langdurig) ziekteverzuim. Dat is uiteindelijk ook vaak terug te zien in de kwaliteit van het werk en de sfeer op de werkvloer. Inzicht hebben in de werkdruk bij jouw medewerkers is dus van groot belang. De werkdrukmeter kan je daarbij helpen. De werkdrukmeter geeft een volledig beeld van de werkdruk, inclusief de mogelijke redenen en effecten daarvan.

Voor schoonmakers levert dit een gezondere en prettigere werkomgeving op. Voor schoonmaakbedrijven gemotiveerde medewerkers bij wie de duurzame inzetbaarheid toeneemt. Voor opdrachtgevers een partnership met het schoonmaakbedrijf die de kwaliteit van de schoonmaak en het werkplezier van iedereen doet toenemen

De werkdrukmeter is al enkele jaren in ontwikkeling. De meest recente versie is makkelijk in gebruik, overzichtelijk en geeft aanbevelingen op basis van de aandachtsgebieden.

Om de werkdrukmeter onder de aandacht te brengen start de Code Schoonmaak met de pilot Werkdrukmeter. Dit gebeurt onder supervisie van de RAS.

 

Doe mee!
Voor de pilot is de RAS op zoek naar deelnemers (schoonmaakbedrijven in combinatie met opdrachtgevers). De gezochte deelnemers zullen begeleid worden in het gehele proces.

Meedoen aan de pilot is geheel gratis voor de deelnemers. De enige kosten zullen liggen in het vrijmaken van tijd voor de medewerkers.

De werkdrukmeter is een mooi instrument om de werkdruk binnen het team te definiëren en op te lossen én om met elkaar in gesprek te gaan. Wacht dus niet langer en meld je aan!

 

Wat kun je van ons verwachten?
De ondersteuning vanuit de RAS/Code Schoonmaak bestaat uit:

 • Communicatie verzorgen over de pilot zoals:
  • Korte opzet voor deelnemende organisaties over aanpak en doel van de pilot
  • Voorbeeldteksten voor deelnemende schoonmakers
 • Voorlichting over hoe de werkdrukmeter werkt
 • Toelichting op het rapport van de werkdrukmeter
 • Hulp bij het opstellen van het actieplan
 • RAS monitort, jaagt aan en is vraagbaak

 

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?

 • Aanspreekpunt voor uitvoering van de pilot, ook graag op beslisniveau, in samenwerking met de direct leidinggevende van de schoonmakers. Ook het schoonmaakbedrijf moet vooraf commitment afgeven dat men serieus aan de slag gaat met de uitkomsten
 • Afstemmingsoverleg voor start van de pilot met de werkgroep (zie boven)
 • Uitvoering van de werkdrukmeting
  • Communicatie richting schoonmakers
  • Persoonlijke betrokkenheid tonen, eventueel in samenwerking met vakbonden
  • Schoonmakers faciliteren (in tijd en ondersteuning) bij het invullen van de werkdrukmeter
 • Overleg over de uitkomsten in werkgroep
 • In gesprek met schoonmakers over uitkomsten en mogelijke oplossingen
 • Opstellen plan van aanpak m.b.v. RAS en wat schoonmaakbedrijf en wat opdrachtgever gaat oppakken
 • Uitvoeren en monitoren gedurende het jaar met regelmatige terugkoppeling aan de schoonmakers

 

Wat wordt er verwacht van de opdrachtgever?

 • Een aanspreekpunt aanwijzen die de hele pilot meedoet. Denk hierbij aan iemand met invloed zoals inkoopmanager/contractmanager om aan te geven dat ook de opdrachtgever de pilot belangrijk vindt en commitment afgeeft dat er ook iets gebeurt met de uitkomsten
 • Afstemmingsoverleg voor start van de pilot (2 uur) met schoonmaakbedrijf, vertegenwoordiging vanuit de schoonmakers en RAS (werkgroep)
 • Faciliteren werkdrukmeting
 • In gesprek met schoonmakers of op andere wijze communiceren richting schoonmakers waarom ook de opdrachtgever dit belangrijk vindt en wat er met de uitkomsten gaat gebeuren (2 uur)
 • Overleg over de uitkomsten van de werkdrukmeting in de werkgroep (2 uur)
 • In gesprek met schoonmakers over uitkomsten en mogelijke oplossingen (4 uur)
 • Opstellen plan van aanpak m.b.v. RAS en wat opdrachtgever en wat schoonmaakbedrijf gaat oppakken (8 uur)
 • Uitvoeren en monitoren gedurende het jaar, met regelmatige terugkoppeling aan de schoonmakers (16 uur)

 

Wil je meedoen met deze pilot of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jan Maarten Schellekens, e-mail: jm.schellekens@ras.nl, telefoon: 06-55804339.