PERSONEEL IS VAN GROTE WAARDE VOOR HET BEDRIJF

‘Dé conclusie van de 42ste regionale ondertekening sinds het begin van de Code’

Niet toevallig viel de regionale ondertekening op 21 juni 2016 samen met het feit dat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag 5 jaar bestaat. ‘Het is voor ons, sociale partners  in de schoonmaak- en glazenwassersbranche, een bijzonder moment. De Code bestaat vandaag 5 jaar. We hebben al veel volgers, maar zijn blij dat we er vandaag weer een aantal bij krijgen’, aldus Jan Kampherbeek van CNV-Vakmensen. Tijdens deze regionale bijeenkomst hebben in Makeblijde in Houten 10 organisaties de Code ondertekend: CBRE, De Oude Ambachten, Forbo Flooring, FrisFacilitair, Keep it Clean, Mam’s Cleaning & Services BV, Schoonmaakbedrijf Prima en het Sint Annaklooster. Ook hebben twee beveiligingsbedrijven, Ferwerda Beveiliging BV en The Flying Dutchman Security Group de Code ondertekend. De NV Nederlandse Gasunie heeft de Code op 16 juni al ondertekend. 

Code 5 jaar

Sociale partners hebben vijf jaar geleden met opdrachtgevers en intermediairs de handen ineen geslagen. Ze hebben samen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag opgesteld. ‘De Code gaat op hoofdlijnen over de principes van verantwoordelijk marktgedrag. Er is al veel bereikt, maar we zijn er nog niet, we komen nog veel onverantwoordelijke situaties tegen’, aldus de heer Blokland, voorzitter van de commissie Code. Hij roept de aanwezigen op deze te melden bij de Code. Blokland: ‘We zijn geïnteresseerd in slechte maar juist ook goede voorbeelden. U bent vanaf nu ambassadeur voor de Code en we willen graag best practices met u delen’.

Marges in sociaal beleid bepaald in de markt

Met deze stelling opent Blokland de discussie over de Code. De aanwezigen sluiten daarbij aan. ‘Dat sociale beleid zit in de genen van mijn organisatie, niet alleen voor diensten maar ook voor grondstoffen’, aldus de heer Dirkx van Forbo Flooring. ‘Het is wel telkens weer de vraag hoe dit het beste kan worden vormgegeven’. Volgens de heer van der Vorm van CBRE kan het wel lastig zijn: ‘Opdrachtnemers krijgen te maken met een grote spanning tussen commerciële en operationele mensen en tussen wat aangeboden wordt en wat geleverd kan worden. Het is telkens weer een zoektocht naar een gezond evenwicht. De Code kan daarbij behulpzaam zijn’. Mevrouw Brand van The Flying Dutchman Security Group ziet de Code dan ook als een praktische invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Werknemers belangrijk

‘Veel bedrijven weten niet dat schoonmakers belangrijk zijn voor de dienstverlening. Ik geef de opdracht dan ook terug als ik van een opdrachtgever te horen krijg dat de zweep erover moet’, aldus mevrouw El Hallaoui van Mam’s Cleaning & Services BV. ‘We zouden het personeel veel meer als waarde moeten zien’, volgens de heer van Dijk van Keep it Clean. ‘Dit gebeurt veel te weinig, daar zijn we met z’n allen debet aan’. Mevrouw Brand: ‘Het gaat namelijk wel om ónze mensen die bij de opdrachtgever aan het werk zijn’.

Communicatie met de werknemer én gebruiker centraal

‘En met de werknemers en gebruikers wordt niet goed gecommuniceerd wat is afgesproken over de dienstverlening’, valt mevrouw Schavemaker van Sint Annaklooster bij. ‘Ik zie dit regelmatig bij de WMO-diensten die wij leveren, de gebruiker vraagt bijna altijd om meer dan wat is afgesproken en is vaak niet op de hoogte van de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Die opdrachtgever moet vaak bezuinigen na de invoering van de WMO. Dit heeft geleid tot veel misstanden in de praktijk’, aldus mevrouw Schavemaker.  Mevrouw El Hallaoui Mam’s Cleaning & Services BV: ‘Daarom vind ik het belangrijk dat mijn mensen werken volgens de gemaakte afspraken. Want wat gebeurt er anders als de reguliere schoonmaker met vakantie is of ziek is? De vervanger wordt erop aangesproken terwijl die van niets weet.’ De heer Blokland stelt dat de Code regelmatig over dit soort zaken hoort. ‘Voornamelijk bij contractswisseling gebeurt het geregeld dat zowel de schoonmakers als de gebruikers van een pand niet weten wat er is veranderd’.

Social Return on Investment

Blokland benoemt het probleem van de verdringing. ‘Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is geen probleem, zelfs aan te bevelen, mits huidige werknemers niet verdrongen worden’. Mevrouw Vermeij van FrisFacilitair doet een oproep het vooral met de opdrachtgever te bespreken. ‘Er zijn vaak mogelijkheden om social return te bespreken met de opdrachtgever’. De heer Dirkx: ‘Het eigen personeel mag bij de toepassing van social return niet vergeten worden, er moeten ook voor hen plekken zijn als ze door een arbeidshandicap hun eigen werk niet meer kunnen uitvoeren’. ‘Social return is geven en nemen, het kost tijd en energie  maar de loyaliteit die je terugkrijgt is onbeschrijfelijk’, aldus mevrouw Brand.

Samen naar een sterkere keten

De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche.

Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen.

Sinds de introductie van de Code hebben nu meer dan 930 organisaties de Code onderschreven, waaronder meer dan 225 opdrachtgevers, 671 schoonmaakbedrijven en 23 adviseurs (zie voor volledig overzicht: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl).