NIVO NOORD WINNAAR BEST PRACTICE AWARD 2013

‘Opleiden en aandacht voor mensen op werkvloer loont’

Op donderdag 16 januari is voor de tweede keer de Best Practice Award van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag uitgereikt in Brasserie de Gruyterfabriek, ‘s-Hertogenbosch. NIVO NOORD en de NIVO Academie zijn door het aanwezige publiek gekozen tot winnaar. Annette van der Meulen (directeur NIVO NOORD) is ontzettend trots op het team. ‘Onze best practice had de essentie waar het om draait: opleiden en aandacht loont. Het draait om de mensen op de werkvloer die aandacht verdienen’. Opleiden is een van de pijlers van de Code waar NIVO NOORD op een goede manier invulling aan geeft.

In de aanloop naar de Award uitreiking heeft een jury uit diverse inzendingen vier samenwerkingsrelaties geselecteerd die alle zo hoog scoren dat ze in aanmerking komen voor de Best Practice Award 2013: 
1)
Erasmus MC, Hago Zorg, Asito Medical 2) CSU en ING 3) NIVO NOORD en de NIVO Academie en
4)
Gemeente Leeuwarden, Caparis, CNV, GOM Schoonhouden en Atir.

Erasmus MC heeft onlangs een resultaatgericht contract voor 8 jaar afgesloten met Hago Zorg en Asito Medical. Strategisch partnership met respect voor elkaar was daarbij belangrijk. Vooraf was het budget vastgesteld alsook een beperkt aantal eisen. Er is geen schoonmaakprogramma voorgeschreven, de invulling van de schoonmaak is aan de schoonmaakbedrijven overgelaten. Differentiatie in werkzaamheden is voor schoonmakers mogelijk doordat het ziekenhuis is opgedeeld in 5 verschillende zones.

ING en CSU hebben samengewerkt bij de invoering van dagschoonmaak bij een pand van de ING, het project ‘Schoonmaak met een Gezicht’. ING heeft de gebruikers van dit pand intensief betrokken bij de invoering van de dagschoonmaak. Schoonmakers van CSU zijn door onder andere rollenspellen getraind op gedrag en werkzaamheden. De schoonmakers zijn op elke afdeling van de ING voorgesteld aan de gebruikers, zowel persoonlijk als via posters en kaartjes met foto’s van de schoonmakers.

NIVO NOORD richt zich met de NIVO Academie actief op het ontwikkelen, verbeteren en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van haar medewerkers om zo de kwaliteit en de veiligheid van de schoonmaakwerkzaamheden duurzaam te verbeteren. Eigen praktijkdocenten begeleiden medewerkers, kennen de opdrachtgever en hebbenfeelingmet de praktijk. Sinds de oprichting van de NIVO Academie (juli 2013) hebben 250 werknemers het erkende RAS-diploma Basisvakopleiding Schoonmaak behaald.

De gemeente Leeuwarden heeft in 2012 de schoonmaakdienstverlening gegund aan SW organisatie Caparis. De bij de gemeente werkzame werknemers van GOM Schoonhouden kwamen hierdoor zonder baan te zitten. In overleg met de CNV en na de inzet van mediator Atir is besloten om de overgangsperiode te verlengen. Voor alle werknemers van GOM Schoonhouden is een vervangende werkplek gevonden en een aantal van hen is, met een baangarantie, in dienst gekomen van Caparis.

Publiek kiest
Nieuw dit jaar was dat het aanwezige publiek de winnaar koos. Tijdens een interactief programma kregen alle genomineerden de kans om zich te presenteren. Om aan te geven waarom juist zij de Award verdienden. De manier waarop zij zich presenteerden was pakkend. Het publiek werd getrakteerd op informatieve doeltreffende presentaties en persoonlijke en innemende interviews met schoonmaakmedewerkers.
Daarnaast gaven alle genomineerden in een korte videoboodschap aan waarom zij de award zouden moeten winnen. Vervolgens kon het publiek stemmen op hun favoriet.

In twee stemrondes wonnen NIVO NOORD en de NIVO Academie nipt van Erasmus MC, Hago Zorg en Asito Medical. Aan juryvoorzitter Nol Groot (hoogleraar management in complexiteit Open Universiteit) de eer om de Best Practice Award aan de winnaar uit te reiken.

Award winnaar NIVO NOORD was zichtbaar verrast door de uitslag. ‘Onze practice was misschien ‘smal’, maar wij hadden wel de essentie waar het om draait: opleiden van en aandacht voor de mensen op de werkvloer loont! Ook naar opdrachtgevers toe’, aldus directeur Annette van der Meulen.

Oproep
De vier Best Practices laten zien dat er een heleboel goed gaat in de schoonmaak­branche.
‘Deze vier nominaties benadrukken dit. Hierbij wil ik dan ook opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemers  en intermediairs oproepen om een Best Practice aan te leveren over hoe de Code wordt toegepast. Als input  voor de volgende Best Practice Award én om op de website van de Code te plaatsen’, is de uitnodiging van Kees Blokland, voorzitter van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

 

Juryrapporten genomineerden Best Practice Award 2013
icon_pdf Juryrapport – ErasmusMC, Hago Zorg en Asito Medical (.pdf)
icon_pdf Juryrapport – CSU en ING (.pdf)
icon_pdf Juryrapport – NIVO NOORD en de NIVO Academie (.pdf)
icon_pdf Juryrapport – Gemeente Leeuwarden, Caparis, CNV, GOM Schoonhouden en Atir (.pdf)