Nieuwe ondertekenaars: ‘Code Verantwoordelijk Marktgedrag helpt om schoonmakers regelruimte te geven’

Op 10 oktober jl. zetten zeven nieuwe ondertekenaars hun handtekening onder de Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche. Deze keer vond de regionale ondertekensessie plaats bij gastvrouw Raad voor Arbeidsverhoudingen schoonmaak- en glazenwassersbranche (RAS) in ‘s-Hertogenbosch. Breedweer Facilitaire Dienstverlening, Flexiplus Facility Groep, Osius Special Cleaning, Coöperatie Schoongewoon Nederland U.A., Schoonmaakedrijf Lutgens, Shop Box en Totaal Schoon zijn de nieuwe Code ambassadeurs. De heer Blokland: ’Ik was verheugd om te horen dat zij zich door de Code gesteund voelen om schoonmakers extra regelruimte te geven. Hier heeft de branche nog wel stappen in te maken met elkaar!’

Minimaal zes keer per jaar organiseert de Code Commissie Schoonmaak regionale ondertekensessies, doorgaans in het ‘midden’ van het land. Het doel van een sessie is om met Kees Blokland, voorzitter van de Codecommissie en medeondertekenaars, het gesprek aan te gaan over de toepassing van het Code-gedachtegoed in de praktijk. Daarnaast worden casussen besproken met belangrijke thema’s uit de Code, zoals het benutten van vakmanschap van schoonmakers en samenwerking binnen de schoonmaakketen.

Vakmanschap in de schijnwerpers
Mevrouw Polet van Flexiplus Facility Groep geeft aan dat het thema vakmanschap meer in de schijnwerpers moet komen te staan. Polet: ‘Door de handreikingen in de Code, betrekken we schoonmakers meer bij het werk. Ook staan we open voor hun signalen over hoe zaken anders, vaak beter, aangepakt kunnen worden. Laten we vakmanschap meer in de schijnwerpers zetten. Hier heeft iedereen baat bij!’ De heren Van Rijswijk (Shop Box) en Brinkmans (schoonmaakbedrijf Lutgens) konden zich volledig in deze ‘oproep’ vinden.

Regelruimte voor schoonmakers
De heer Spaargaren van Coöperatie Schoongewoon Nederland U.A. gaf aan dat hij ervaren heeft hoe belangrijk het is om goed samen te werken en regelruimte te bieden aan schoonmakers. ‘Dit bevordert hun ondernemerszin en dat komt de kwaliteit van het werk ten goede. Ook ontstaat er hierdoor een situatie van gelijkwaardigheid in de samenwerking’, licht Spaargaren toe. Sturen op gelijkwaardige samenwerkingsrelaties is ook een belangrijk aandachtspunt voor ondertekenaar Totaal Schoon. ’De Code geeft hier nuttige adviezen over’, aldus mevrouw Levens die samen met collega mevrouw Greco, de Code namens Totaal Schoon ondertekende.

Weigeren niet faire partners
Tijdens deze regionale sessie bleek ook dat de ondertekenaars niet meer samenwerken met ‘spelers in de markt’ die niet fair zakendoen – de kern van de Code-. De heer Stuifbergen van Breedweer. ‘Ik zie helaas in de praktijk dat het nog steeds gebeurt dat er op onrealistisch lage prijzen wordt ingeschreven op een aanbesteding. Met als gevolg dat schoonmakers een kwartier minder tijd hebben om hun werk goed te kunnen doen. Dat is onacceptabel.’ Dat is ook de mening van de heer Houwen van de Flexiplus Facility Groep en de heer Van der Poel van Osius Special Cleaning. ‘Hierbij is het ven belang dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen.’

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en adviseurs in de branche een sterke samenwerkingsketen vormen. De Code bevordert dat er bij het aanbesteden van schoonmaakwerk een goede balans ontstaat tussen prijs en kwaliteit, waarbij de kwaliteit van het werk een groter gewicht in de schaal gaat leggen. Dit bevordert ook het effectieve sociaal beleid. Al sinds enige tijd hebben ook andere branches zoals Catering, Beveiliging en Verhuizers de gedragscode ondertekend.

Op 7 november 2017 vindt de volgende regionale ondertekensessie plaats in Utrecht. Aanmelden kan via de link: https://zelfscan.codeschoonmaak.nl/aanmelden/