Nieuwe ondertekenaars Code: ‘Laat actief zien dat je achter de Code staat!’

Code is een goed instrument om je marktverantwoordelijke gezicht te laten zien

Op 11 april jl. ondertekenden  zeven bedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag bij gastheer NS, één van de eerste ondertekenaars en commissielid van de Code. Floorprotect, ICS Bedrijfsdiensten, Mabeon Achterhoek Schoon B.V., MKB Webleads BV, Royaume Facility BV, Supless Schoonhouders VOF en Tayron Security BV zijn de nieuwe Code ambassadeurs. ‘ Goed om te horen dat de nieuwe ondertekenaars niet alleen het belang zien van ondertekenen, maar dat zij ook hun ambassadeurschap voor de Code actief willen uitdragen naar hun omgeving’, aldus Kees Blokland, voorzitter van de Code commissie.

De zeven nieuwe Code ambassadeurs waren het zeer met elkaar eens. De Code is een goed instrument voor partijen in de branche om hun marktverantwoordelijke gezicht te laten zien. De heer Ben Hammi van Royaume Facility BV: ‘De Code zorgt ervoor dat er geconcurreerd wordt op kwaliteit en niet op prijs. Dat is een enorme stap voor onze branche.’

Verzoek
De heer Ben Hammi werd door zijn opdrachtgevers verzocht om het OSB keurmerk te behalen. De Code vormt een onderdeel van dit OSB- Keurmerk. ‘De Code is een mooi instrument op de markt. Het beschermt collega bedrijven. Op die manier wordt er geconcurreerd op kwaliteit en niet op prijs, aldus de heer Ben Hammi.

Marktconforme prijzen
De heer Migchelbrink van Mabeon Achterhoek Schoon B.V. herkende zich onder meer in het Code speerpunt om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmark een reguliere arbeidsplek te bieden.’ We vragen marktconforme prijzen aan onze opdrachtgevers. We zijn een schoonmaakbedrijf en geen sociale werkvoorziening. Een aantal van onze werknemers heeft zelfs de SW- status opgezegd en zijn volledig bij ons aan het werk. Ik mijn optiek een uitstekend voorbeeld hoe de Code in de praktijk zijn vruchten afwerpt!’
Eis
‘Wij hebben besloten om de Code te tekenen, zodat wij ook met Europese aanbestedingen mee kunnen doen. 80% van de opdrachtgevers vereist namelijk dat een inschrijvende partij de Code heeft getekend’, aldus de heer N’aimi van Supless Schoonhouders VOF. De heer N’aimi zegt een klein bedrijf te hebben, maar te willen groeien. Supless zegt veel persoonlijke aandacht te geven aan haar werknemers. N’aime: ‘Deze persoonlijke aandacht is ook een belangrijk onderdeel van de Code. Door te ondertekenen geven wij ook een signaal af aan onze werknemers en opdrachtgevers.’

Aandacht
Aandacht voor personeel was ook voor de heer Khan van ICS Bedrijfsdiensten de trigger om de Code te ondertekenen. ‘Wij vinden het belangrijk dat ons personeel tevreden is. Goed dat dit een speerpunt in de Code is en wij dit breed kunnen uitmeten, aldus de heer Khan.

Leidraad
Voor Floorprotect vormt de Code een leidraad binnen het bedrijf. De heer Steenkamp van Floorprotect wil de schoonmaakbedrijven, waar hij voor in onderaanneming werkt, hier ook op aanspreken. ‘ Veel opdrachtgevers proberen met de onderaannemers op prijs te concurreren. Door de Code te ondertekenen en onder de aandacht te brengen hoopt Floorprotect dat opdrachtgevers meer op kwaliteit gaan kiezen.’

Wakker geschud
De heer Lesquillier van MKB Webleads BV zegt dat de Code hem heeft wakker geschud, hoe zich te presenteren als een bedrijf dat kwaliteit hoog in het vaandel draagt. ‘Ik werd door Bouwend Nederland erop gewezen dat de presentatie op onze website geen prijs/kwaliteitconcurrentie stimuleert. Op deze wijze zouden bedrijven worden gestimuleerd om op de laagste prijs te gaan zitten. Dit hebben we direct aangepast. Straks zetten we met trots op onze website dat we Code-ondertekenaar zijn: dan weet iedereen waar we voor staan!’

Invloed
Commissie voorzitter Blokland gaf aan dat er op dit moment vier partijen in vier verschillende branches zijn betrokken bij de Code. ‘ Meer dan 1000 partijen hebben inmiddels de Code geketend. Opdrachtgevers hebben de meeste invloed binnen de keten. Opdrachtgevers die meedoen, snijden het meeste hout. Veel directeuren weten niets van facilitaire dienstverlening binnen hun eigen bedrijf en de Code. De commissie is nog steeds op zoek naar meer aandacht hiervoor. Er ligt nog veel winst op de werkvloer voor bedrijven!.’

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen. De Code bevordert dat er bij het aanbesteden van schoonmaakwerk een goede balans ontstaat tussen prijs en kwaliteit, waarbij de kwaliteit van het werk een groter gewicht in de schaal gaat leggen. Dit bevordert ook het effectieve sociaal beleid. Al sinds enige tijd hebben ook andere branches zoals Catering, Beveiliging en Verhuizers de gedragscode ondertekend.

Elkaar ontmoeten
De Code commissie Verantwoordelijk Marktgedrag organiseert al sinds de introductie ervan, regionale ondertekensessies. Een bewuste keuze om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over het toepassen van het Code gedachtegoed in de praktijk. Iedere keer blijkt weer dat er tijdens een bijeenkomst zinvolle tips naar voren komen.

Op 26 september 2017 vindt de volgende regionale ondertekensessie plaats bij de RAS in Den Bosch. Aanmelden kan via de link: https://www.codeschoonmaak.nl/formulier-regionale-ondertekeningen/