NIEUWSTE ONDERTEKENAAR

NHL Hogeschool heeft Code ondertekend.

Onder toeziend oog van commissielid ‘Code Verantwoordelijk Marktgedrag’ Jaap van Bruggen ondertekend Mathijs Rutten, Hoofd Facilitaire Zaken & Huisvesting, van de NHL Hogeschool uit Leeuwarden in het bijzijn van algemeen directeur NIVO NOORD, Annette van der Meulen, de “Code Verantwoordelijk Markgedrag”.
Door het ondertekenen van deze code committeren zowel de NHL Hogeschool als Schoonmaakbedrijf NIVO NOORD, zich tot een samenwerking waarbij professionaliteit en verantwoord marktgedrag, in een context  van maatschappelijke verantwoordelijkheid worden nagestreefd.

Beide partijen spreken uit ‘goed opdrachtgeverschap’en ‘goed opdrachtnemerschap’ na te streven.
Dit komt tot uiting in o.a. verantwoordelijkheid bij aanbestedingen voor de kwaliteit en de condities waaronder het werk wordt uitgevoerd, sociale betrokkenheid door het creëren van goede arbeidsomstandigheden, toetsen van de werkdruk en de werkdrukbeleving, overleg over de werkinhoud en de werkomstandigheden door  de schoonmaakmedewerkers met de opdrachtgever, transparantie in prijzen en normstelling, kwaliteit van het geleverde werk en het vertonen van een positieve werkhouding.