NIEUWE CODE ONDERTEKENAARS ROEPEN BRANCHE OP TOT NAVOLGING

‘Alle partijen in de schoonmaakketen moeten bewust zijn van hun handelen in de keten. Dus: neem je verantwoordelijkheid en onderteken de Code Verantwoordelijk Marktgedrag!’ luidde de boodschap van de 9 kersverse ondertekenaars tijdens de regionale ondertekeningsessie bij de Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de schoonmaak – en glazenwassersbranche (RAS) in ’s-Hertogenbosch op 21 mei 2015.

Tijdens de tweede regionale ondertekeningsessie van dit jaar, ondertekenden de volgende bedrijven de Code: CSS Schoonmaakdiensten BV,  Dejo Schoonmaakorganisatie, EH Facilitair, G. Wijngaard Industriële Diensten BV, RSV Schoonmaakdiensten, Sense Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten BV, Sensor Bedrijfsdiensten, Tomin Facilitair b.v. en Verhagen schoonmaak en advies.

Kees Blokland, voorzitter van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag, gaf aan blij te zijn met de 9 Code-deelnemers en hun oproep aan de branche. ‘Want schoonmaak-medewerkers van álle schoonmaakbedrijven verdienen respect en waardering.’

Respect normaal?
Aan het begin van de bijeenkomst ontstond discussie over het belang van de Code. ‘Schoonmaakmedewerkers met respect behandelen is toch normaal! Is het dan nog wel nodig om de code te ondertekenen? vragen enkelen zich af. Blokland: ‘Juist dan is het goed om aan de buitenwereld en aan de opdrachtgevers te laten zien waar je voor staat en hoe je handelt conform de Code gedragsregels. Want ondertekenen is 1; uitvoeren is 2. De Code is juist ontstaan door het gebrek aan respect voor het werk van de schoonmaker.’ (/media/244774/codeboekjeweb-2014.pdf)

Verwachting
‘Wij tekenen de code omdat we op kwaliteit concurreren en niet op prijs. Hierdoor heeft de schoonmaker ook voldoende tijd om goed werk te verrichten’, zegt de heer Elstrodt van Tomin Facilitair. ‘De heer Coppejans van CSS Schoonmaakdiensten BV vult aan: ‘Als de klant niet wil betalen, moet die niet bij CSS zijn’. ‘De Code is een bevestiging van hoe wij werken. Nu kunnen we ook met de Code onder onze arm met de opdrachtgever in gesprek. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, dat verwachten wij van hen ook’, zegt mevrouw Domburg van Dejo Schoonmaakorganisatie. ‘De samenwerking met klanten is daarbij heel belangrijk’, is de mening van de heer Vijver van RSV Schoonmaakdiensten. Mevrouw van Beek van EH Facilitair is na de bijeenkomst helemaal overtuigd van het belang van de code. ‘Er is goed over nagedacht, de Code staat ergens voor. Aandacht voor de mens: daar draait het om. Als je goed bent voor je mensen, zijn de mensen ook goed voor jou.’ ‘En ze moeten merken dat er iets voor ze gedaan wordt’, aldus de heer Verhagen van het gelijknamige bedrijf.

Betrekken
‘We willen een familiegevoel creëren’, zegt de heer Hasselt van G. Wijngaard Industriële diensten b.v. ‘Mensen zijn tenslotte de kracht van de organisatie’ vult  de heer de Jong zijn collega aan. ‘Het is belangrijk om mensen uit de ‘anonimiteit’ te halen. Betrek schoonmakers bij de aanbesteding en besteed aandacht aan wat zij nu eigenlijk willen. Wij hebben onlangs het contract opgezegd met een grote opdrachtgever omdat zij niet goed waren voor onze schoonmakers. Dat is ook je taak als verantwoordelijk ondernemer. Door de Code worden we in ons gedrag gesteund en versterkt’, aldus mevrouw de Jong van Sensor Bedrijfsdiensten. De heer Stoutjesdijk van Sense Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten BV gaat de Code dan ook als leidraad gebruiken.

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen.

Sinds de introductie van de Code hebben nu meer dan 800 organisaties de Code onderschreven, waaronder bijna 200 opdrachtgevers, 580 schoonmaakbedrijven en 20 adviseurs (zie voor volledig overzicht: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl).