‘Mensen maken het verschil’

Ondertekening van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is in het belang van werknemers én opdrachtgevers

Tijdens de regionale ondertekening van 20 september 2018 in Amersfoort hebben 11 organisaties de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Deze nieuwe ondertekenaars zijn: Contractables, De Rijn Schoonmaakdiensten, InkooplinQ, Parkhotel Den Haag, SDCS, Stichting De Noorderbrug, The Hague Marriott, Valk Facility Services VOF, Wiegmans Facilitaire Diensten BV, Zofris Group BV en Zuivere Zaak. De ondertekening vond plaats na een gesprek over de Code en de toepassing ervan.
Want, waarom zouden we niet ondertekenen als we toch al conform de Code werken?!

De schoonmakers zijn ons menselijk kapitaal
Alle aanwezigen zijn het erover eens: de schoonmakers zijn ons menselijk kapitaal. ‘Onze mensen zijn ons grootste goed’, aldus de heer Nap van Wiegmans Facilitaire Diensten BV. De heer Scheffers van Park Hotel beaamt dit: ‘Schoonmakers zijn essentieel voor het hotelbedrijf. Zonder hen geen nieuwe gasten’. Voor de heer Rutten van Zofris Group is daarbij essentieel om de schoonmaker als mens te behandelen. Dit speelt ook bij Zuivere Zaak: de ondertekening van de Code is door de werknemers zelf aan de orde gesteld. ‘Wij zíjn de Code, gaven de werknemers aan’, meldt mevrouw Zuman van dit bedrijf.

Schoonmaakbedrijven willen het netjes regelen
De heer Deekman van SDCS stelt nog geen negatieve ervaringen te hebben gehad als ondernemer. ‘Maar dat wil ik graag zo houden, dus ik onderteken de Code. ‘Ik ben hier om een andere reden’, aldus de heer Ibrahimmi van De Rijn Schoonmaakdiensten. ‘Een van mijn opdrachtgevers werkt met organisaties die de Code niet toepassen. Dat wil ik niet’. Ook voor de heer Mahmood van Valk Facility Services BV is dat de reden: ‘Ik wil het netjes regelen voor mijn werknemers’.

Hotels aanwezig
‘Helaas geldt dit niet voor alle sectoren in dezelfde mate. Zo ligt de hotelschoonmaak onder de loep bij de CNV, gemeente Amsterdam en inspectie SZW’, aldus de heer Blokland, voorzitter van de Code. Toehoorder de heer de Beer van Hotel Cleaning Company voegt toe: ‘Schoonmaak in hotels ligt ook bij de consument onder een vergrootglas via sites als TripAdvisor. De kwaliteit wordt daarmee openbaar’. ‘En als de kwaliteit onvoldoende is, raakt het ons hotel’, voegt de heer Pahlplatz toe. ‘Daarom adviseer ik de Koninklijke Horeca Nederland ook om alle leden op te roepen de Code te ondertekenen’.

Brede belangstelling voor de Code
Ook deze regionale ondertekening laat weer zien dat de Code kan rekenen op brede belangstelling. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en intermediairs tekenden de Code. Zo was Stichting De Noorderburg samen met zijn adviseur aanwezig. ‘We zitten in een aanbestedingsprocedure en willen onze intentie heel helder maken via de Code’, aldus mevrouw Maris van deze Stichting. ‘We willen openstaan voor gesprek, naar elkaar luisteren en elkaar scherp houden’, sluit mevrouw Nauta van InkooplinQ aan. De heer Haast van Contractables voegt toe: ‘Na een goed gesprek met de Code is nu ook Contractables ondertekenaar. Dit goede gesprek over de Code ga ik ook met mijn opdrachtgevers voeren’.

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen. De Code bevordert dat er bij het aanbesteden van schoonmaakwerk een goede balans ontstaat tussen prijs en kwaliteit, waarbij de kwaliteit van het werk een groter gewicht in de schaal gaat leggen. Dit bevordert ook het effectieve sociaal beleid. Al sinds enige tijd hebben ook andere branches zoals Catering, Beveiliging en Verhuizers de gedragscode ondertekend.

Elkaar ontmoeten
De Code commissie Verantwoordelijk Marktgedrag organiseert al sinds de introductie ervan, regionale ondertekensessies. Een bewuste keuze om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over het toepassen van het Code gedachtegoed in de praktijk. Iedere keer blijkt weer dat er tijdens een bijeenkomst zinvolle tips naar voren komen. De volgende regionale ondertekening vindt plaats op 19 november 2018 in de regio Rotterdam.