Het formulier ‘Meldpunt naleving code’ is ingevuld:

Naam: [NAME] Telefoonnummer: [PHONE] E-mail: [EMAIL] Organisatie: [COMPANY] Functie: [FUNCTION]

Samenvatting van de melding:
[SUMMARY]