Marktsessie van Schiphol Group

Schiphol Group is al sinds 2011 nauw betrokken bij de Code. Binnenkort staat een nieuwe aanbesteding voor (niet- terminal gerichte) schoonmaak voor de deur. Vooruitlopend daarop houdt Schiphol Group op 30 augustus een marktsessie.

Alle schoonmaakbedrijven worden van harte uitgenodigd bij deze marktsessie aan te sluiten. Voor meer informatie zie de uitnodiging van Schiphol Group

Een opdrachtgever kan op verschillende manieren en momenten kennis van de markt verkrijgen. Eén daarvan is de marktconsultatie. In de periode voor de aanbesteding verzamelen opdrachtgevers hun marktkennis voornamelijk via deskresearch. De meest interessante informatie krijgt de opdrachtgever via persoonlijk contact met leveranciers. In persoonlijke communicatie (schriftelijk of mondeling) zullen leveranciers veel meer geneigd zijn om die relevante informatie te delen met de aanbestedende dienst.

Een marktconsultatie is een, door een aanbestedende dienst, georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding. Belanghebbende partijen kunnen niet alleen opdrachtnemers zijn, maar ook burgers (als afnemers van bepaalde diensten) en belangenorganisaties. De input die die belanghebbenden geven, kunnen meegenomen worden in de aanbesteding. Concreet van welke selectie- en gunningscriteria in de aanbesteding moeten worden toegepast tot heel breed tot het krijgen van inzicht in de oplossingen voor problemen. Elke marktconsultatie is weer anders en met een ander doel. Een aantal doelen op een rij:

  1. Inschatten van de inspanning van inschrijvers en aanbestedende dienst van een aanbesteding
  2. De uitvraag laten aansluiten op de mogelijkheden van de markt
  3. Beheersen van inkooprisico’s
  4. Inschatten concurrentie en prijsdruk
  5. Voor opdrachtnemers kennismaken met de opdrachtgever en zijn objecten en
  6. Ophalen van voor de opdrachtgever belangrijke informatie.

Heeft u interesse om de marktsessie van Schiphol Group bij te wonen?
U kunt zich aanmelden via het adres in de uitnodiging.

Wilt u meer weten over marktconsultaties? Check dan de uitgave van Pianoo via:
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/handreiking-marktconsultatie-juni2016.pdf