MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN BIEDEN KANSEN AAN SCHOONMAAKBRANCHE

‘Onze branche moet assertiever reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en hierbij de Code commercieel inzetten’, aldus Ron Steenkuijl, directeur ADG Dienstengroep, commissielid Code en inleider op de themabijeenkomst van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche, 2 juni jl. in Maarssen. ‘Laten we vooral van elkaar leren hoe we de Code kunnen verweven in onze bedrijfsvoering; dus lever Best Practices aan!’ riep mede-inleider Tirza Dingelstad, directeur CSG b.v, de genodigden toe op.

‘In de keten wordt steeds vaker anders samengewerkt. Zonder juridisering, maar omdat we met elkaar verantwoordelijk marktgedrag willen. Hoe we de Code commercieel kunnen benutten en hoe partnership meer vorm kan krijgen, horen we vandaag’, aldus luidde Kees Blokland, voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, de derde themabijeenkomst van de Code in.

Subsidiepot
‘Door de Code is de prijsval tot stilstand gekomen en is er een andersoortige wijze van aanbesteden tot stand gekomen.Stakeholderskijken elkaar vaker recht in de ogen. Dit leidt tot duurzame effecten als het om verantwoordelijk marktgedrag gaat. Maatschappelijke relevantie wordt voor bedrijven steeds belangrijker en dat creëert kansen. Deze laten we als branche nog te veel liggen. Want wie van u heeft subsidie aangevraagd uit de pot met 507 miljoen euro die het ministerie van SZW ter beschikking heeft gesteld voor arbeids- en re-integratietrajecten’, aldustriggerde Ron Steenkuijl de deelnemers.

Maatschappelijke relevantie
‘Vanuit de context van wat er in onze maatschappij aan de hand is moet onze branche veel assertiever reageren: bijvoorbeeld als het gaat om jeugdwerkloosheid, verdringing van schoonmaakmedewerkers en stimuleren van diversiteit in het personeelsbestand. Dit zijn een aantal terreinen waar we als branche een rol in kunnen vervullen en dus maatschappelijk relevant zijn. Dus ga in gesprek met je klant over maatschappelijk relevante zaken en pas daar de Code in, aldus Steenkuijl. ‘Laten we elkaars kennis en expertise hierbij benutten. Best Practices zijn een mooi bewijs dat door samenwerking marktverantwoordelijke en commercieel interessante winsten worden geboekt’, onderstreepte Tirza Dingelstad het betoog van haar mede-inleider.

Partnership
Tirza Dingelstad behandelde een aantal casussen samen met de deelnemers om te komen tot tips om partnership beter vorm te kunnen geven. Help je opdrachtgever met het scherp krijgen van zijn verwachtingen van de in te kopen dienstverlening en geef voorbeelden van het gedachtegoed van de Code. Doe een aanbieding of schrijf in conform de Code en zie erop toe dat deze ook wordt gevolgd. Als de samenwerking niet goed gaat, bespreek dan open en eerlijk wat er niet goed gaat. Zeg bij uitblijven van verbetering, het contract met de ketenpartner op. Kies voor je eigen personeel. Dat is niet alleen conform de Code het beste, maar op termijn ook commercieel verstandiger.

Samen naar een sterkere keten
De Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen. De commissie Code organiseert enkele themabijeenkomsten per jaar voor ondertekenaars van de Code om elkaar te voeden bij het toepassen van de Code in de praktijk.