Kennisblokken druk bezocht

Voorafgaand aan de Award-uitreiking werden, tijdens vakbeurs Facilitair, door de commissie Code inspirerende Kennisblokken georganiseerd. In deze Kennisblokken van elk 20 minuten werden enkele speerpunten uit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag belicht door prominente sprekers.

Blok 1:
Thema:     Hoe kan ik verantwoord inbesteden en uitbesteden?
Sprekers:  Kees Blokland, voorzitter Code Verantwoordelijk Marktgedrag en Ivar Davids, managing partner Kirkman Company.

De heer Blokland start met de aanleiding om te komen tot de whitepaper: de gedachte dat inhoudelijke deskundigheid, kwaliteit en sociale verantwoordelijkheid leidend moeten zijn bij de keuze voor uitbesteding of inbesteding. Dit past binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen of zoals de heer Davids het noemt: maatschappelijk verbeterend ondernemen. Davids stelt de vraag: als jouw organisatie een land zou zijn…zou je er dan willen wonen? Hij schetst daarbij de verschuiving van de focus op Ego naar Eco. Verder stelt hij dat er steeds meer bedrijven zijn die hun business gebruiken als een kracht om iets goeds te bereiken. Al meer dan 2000 bedrijven in 50 landen doen op deze manier business en zijn verenigd in Certified B Corporations. Voorbeelden zijn Triodos Bank, Ben& Jerry’s, Dopper en Tony’s Chocolonely.

Daarna legt de heer Blokland het verband tussen sociaal gedrag en marktgedrag. Hij geeft voorbeelden van hoe het niet moet: verdringing van schoonmakers, harde prijsslag door veiling, bodemprijs voor aanbesteding. Ook geeft Blokland een aantal goede voorbeelden: handreiking van opdrachtgever om de sociale gevolgen van krimp op te vangen en de mogelijkheid voor schoonmakers om bij de opdrachtgever loopbaanstappen te maken. Daarin schetst hij het beeld dat invloed op marktgedrag uitoefenen mogelijk is en effect heeft. Hij sluit af met de kernboodschappen van de whitepaper. Bij de afweging in- of uit-besteden is het volgende van belang: noodzaak van analyse, houdt aandacht voor implementatie, er is een wereld te winnen met goed demand management, medeverantwoordelijkheid bij partijen boven in de keten voor het sociale beleid aan de onderkant  en inbesteden is niet per definitie socialer dan uitbesteden. Onder alle condities zijn een goed sociaal beleid, aandacht voor vakbekwaamheid en veiligheid belangrijk.

Voor meer informatie hierover:
https://www.codeschoonmaak.nl/wp-content/uploads/2016/07/whitepaper_-_verantwoord_inbesteden_en_uitbesteden.pdf en Beyond Sourcing (Han Hendriks en Joost Scheepens, 2016).

 

Blok 2:
Thema:     Kwaliteit in aanbesteding, inkoop en contractmanagement waarborgen!
Sprekers:  Wim Dingelstad, directeur CSG en Rob Westerlaken, directeur Hago Airport Services.

De heren Dingelstad en Westerlaken zijn beiden lid van de klachtencommissie van de Code. Een aantal onderwerpen die veel voorkomen zijn nader toegelicht. Op een duurzame wijze inkopen is een belangrijk onderdeel van aanbesteden. Ook wordt gewezen op het belang van het uitvoeren van een werkdrukmeting en een werknemerstevredenheidsonderzoek. Daarnaast wordt het nut van een adviseur met kennis benadrukt. De aanwezigen wordt geadviseerd om vooral te kiezen voor een adviesbureau dat is aangesloten bij een vereniging. Zodra een opdrachtgever gebruik maakt van een adviesbureau ontslaat hem dit niet van zijn verantwoordelijkheid. De boodschap is dan ook: blijf zicht houden op je eigen verantwoordelijkheid. De heer Dingelstad wijst naar het containerbegrip: contractmanagement en adviseert om dit te splitsen in beheer en leveranciers.

Beide sprekers benadrukken het belang van de Code. Er worden zeer vervelende klachten ingediend. De branche heeft hulp nodig om die klachten voor de toekomst te voorkomen. De heer Westerlaken benadrukt dat de Code niet in het leven is geroepen om de schoonmaak duurder te maken of om opdrachtgevers op kosten te jagen. De Code is er niet om te straffen, maar om bewustwording te creëren. De heer Westerlaken biedt aan dat commissieleden van de Code bij geïnteresseerden langs komen om te bespreken hoe zij de Code kunnen toepassen in aanbestedingen.

 

Blok 3:
Thema:     Onderzoek naar de schoonmaker als belangrijke schakel: Hoe benutten we hun expertise en enthousiasme?

Sprekers:  Jorcho van Vlijmen, onderzoeker en docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Jan Kampherbeek, bestuurder bij CNV.

De heer Van Vlijmen is door de heer Kampherbeek geïnterviewd over zijn onderzoek. Ook is dit de eerste keer dat de heer Van Vlijmen vragen beantwoord over zijn onderzoek. De eerste vraag luidt: “waarom is er gekozen voor de titel: “Ik zie ik zie wat jij niet ziet?”. De heer Van Vlijmen wilde een titel die de strekking van het gehele boek zou weergeven. De heer Van Vlijmen heeft onderzocht of er eerdere publicaties zijn verschenen over schoonmakers, maar dit bleek niet het geval te zijn. Hij zag iets wat anderen niet zagen. Ook in het onderwijs is de schoonmaker een onbekende. De 2de vraag is: hoe heb je de schoonmaker een gezicht gegeven en hoe heb je de schoonmakers bereikt? De heer Van Vlijmen heeft hier het eigen netwerk voor ingezet, schoonmaakbedrijven benaderd en het CNV. Op de vraag: hoe zien schoonmakers hun eigen werk? antwoord de heer van Vlijmen aan dat  de schoonmaker een professional en persoonlijk betrokken is bij zijn werk. Schoonmakers vinden het niet prettig om hun werk over te dragen. De gebruiker speelt daarin een grote rol. Het schoonmaakwerk krijgt betekenis als ze het uitvoeren. Bijzonder is dat schoonmakers erin slagen om trots te zijn op hun werk, maar niet op zichzelf. Tot slot vraagt de heer Kampherbeek welk advies de heer Van Vlijmen aan de Code en Cao- partijen wenst te geven. De heer Van Vlijmen noemt de volgende punten: veel schoonmakers klagen over te weinig tijd, daarnaast beschikken ze niet altijd over voldoende en geschikte middelen om het werk goed uit te kunnen voeren. De heer Van Vlijmen adviseert om hier als werkgever/opdrachtgever voor te zorgen. Daarnaast dient de schoonmaker als professional te worden  beschouwd. De schoonmaker dient betrokken te worden bij het werkprogramma. Hij ziet dit als een maatschappelijk probleem. De gebruikers kunnen volgens de heer Van Vlijmen hierin een bepalende rol spelen.

 

De zaal was bij alle drie de Kennisblokken volledig gevuld en de reacties tijdens en na de Kennisblokken lieten blijken dat dit een groot succes was. De commissie van de Code Schoonmaak zal in haar evaluatie dan ook zeker de mogelijkheden bekijken om dit vaker te organiseren.