KEES BLOKLAND IN ZAKEN DOEN MET…

Blok besluit tot inbesteden schoonmaakwerk.

“Inbestedingsbesluit heeft goede bedoeling maar werkt verkeerd uit”

“Dit besluit zet in deze vorm uitgevoerd de branche drie stappen terug in ontwikkeling. De doelstellingen ‘voldoende baanzekerheid’en ‘gezonde arbeidsomstandigheden’ onderschrijf ik volledig, maar het recept  ‘inbesteding’ in deze vorm, is inefficient, ineffectief en een ontmoediging van het Codewerk.  Ik snap de kritiek en verbolgenheid van de sector dan ook. Het feit dat er gericht aandacht wordt gegeven aan de branche is positief. Bescherming van mensen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in lage loonschalen is essentieel. Echter, het vertouwen in een effectieve ketensamenwerking: opdrachtgever-werkgever-werknemer, wordt ondergraven door dit voorstel. Waarom vraagt de minister niet aan de branche om een baanzekerheidsgarantie te geven en gebruikt zijn opdrachtgeversrol om dat af te dwingen en mogelijk te maken?
De aangekondigde inbesteding van schoonmaakwerk lijkt een rigoureuze operatie te gaan worden: 60 miljoen is heel veel werk en omzet. Het opzetten van een eigen beheerorganisatie is kostbaar (30% per jaar). Ik weet wel een beter besteding van dit geld”, betoogde Blokland passievol in het interview met BNR’s Frits Huffnagel.

 

radio-opname van de uitzending
(interview start op 00:39:32)