INDIVIDUELE LEDEN VOCC ONDERTEKENEN CODE

Recent heeft de Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC) de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Nu hebben ook alle 12 individuele leden aangesloten bij de VOCC, de Code ondertekend.

Hiermee wordt onderstreept dat zij van mening zijn dat onwenselijke situaties rondom aanbestedingen voorkomen moeten worden door middel van goed marktgedrag van partijen in de keten (opdrachtgever, opdrachtnemer, werknemer (via de werknemersorganisaties) en tussenpersonen). De Code heeft tot doel de kwaliteit van de diensten alsmede de werkomstandigheden en sociaal werkgeverschap te waarborgen en zo de neerwaartse prijsspiraal te doorbreken. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemersorganisaties en tussenpersonen die de Code tekenen, houden zich aan de spelregels van de Code. Hierdoor ontstaat een win-win situatie.

Bij de Code zijn tot nu toe 4 sectoren aangesloten. Het initiatief komt voort uit de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. Met de eerdere ondertekening door de Verenigde Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en haar leden, de Beveiligingsbranche en, recent, de Verhuisbranche, is de Code verbreed.

Onder de ‘Centrale Code’ opereert per sector een Codekamer. De Codekamers dragen het gedachtegoed van de Code mede uit en komen in actie waar nodig/gevraagd door één of meer partners in de branche in geval van onwenselijke aanbestedingstrajecten. Ook in het voortraject kan de Codekamer Contractcatering een rol vervullen.

De ondertekening van de Code door de VOCC  en haar individuele leden vloeit voort uit een initiatief van de Codekamer Contractcatering.

Met de omarming van de Code door de VOCC  en haar individuele leden zet het succes van de Code zich verder door.