Dien nu uw Best Practice in!

Een Best Practice is een vorm van samenwerking in de driehoeksverhouding opdrachtgever, opdrachtnemer en schoonmaker, waarbij met ieders belangen rekening gehouden wordt en die als voorbeeld kan dienen voor anderen in de branche. Precies waar de Code Schoonmaak voor staat!

Dit jaar staat de BPA in het teken van de schoonmaker, waarbij eigen inbreng van de schoonmaker gestimuleerd wordt. De schoonmaker is een belangrijke schakel in de keten en moet zijn of haar vak goed en met plezier uit kunnen voeren. Alleen dan kan er kwaliteit geleverd worden, wat alle partijen ten goede komt. Daarom is het belangrijk dat de schoonmaker wordt gezien en een stem heeft.

Dat is dan ook het onderwerp voor de bpa 2023:

 

De Stem van de schoonmaker

 

De criteria waarop de jury de best practices zal toetsen zijn hier te lezen.

Heb jij een goed voorbeeld dat je wil delen met anderen? Ben je trots op dit voorbeeld en dienen de betrokkenen in het zonnetje te worden gezet? Wacht dan niet met indienen!

Indienen kan tot 26 oktober 2023

jpg, pdf, doc, docx (max 2mb)