INDEXEREN OP BASIS VAN CAO-LONEN/ CBS- INDEX

In diverse aanbestedingen is het mogelijk om gedurende de looptijd van de opdracht de prijs te indexeren. Het staat de aanbestedende dienst vrij welke indexeringsnorm hiervoor wordt gehanteerd. De commissie raadt opdrachtgevers aan om de CAO- verhogingen mee te nemen bij de indexering, zodat de kwaliteit kan worden geborgd. De kosten worden immers bij CAO-verhogingen hoger voor schoonmaakbedrijven terwijl zij deze kosten, zonder indexering, niet kunnen doorberekenen aan de opdrachtgever.