HOLAPRESS CONGRESBUREAU OP DE VINGERS GETIKT

De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft HoLaPress Congresbureau op de vingers getikt voor de wijze waarop zij mensen uitnodigt voor de cursus Schoonmaakmanagement. De uitnodiging heeft namelijk de titel ‘Hoelang nog teveel betalen voor bedrijfsschoonmaak?’. Alsof er in alle schoonmaakcontracten nog heel veel financiële ruimte zit. De reactie van HoLaPress geeft weinig reden aan te nemen  dat zij open staat voor advies over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Reden voor de commissie Code om een gele kaart uit te delen.
Door diverse schoonmaakbedrijven en opdrachtgevers, ondertekenaars en niet-ondertekenaars, is de commissie Code de afgelopen week benaderd over de titel en de inhoud van de eerder genoemde uitnodiging. De commissie heeft hierop contact gehad met HoLaPress Congresbureau. Hun reactie is duidelijk maar rechtlijnig. ‘Onze aansporing gaat niet over geld, maar over efficiëntie; namelijk schoonmaakmanagement’. ‘Het gaat in onze cursus en zijn aankondiging NIET over geld, maar over hoe een opdrachtgever door middel van een beter management meer rendement van zijn uitgegeven euro’s kan bereiken’, geeft HoLaPress Congresbureau als reactie.

Verkeerde been
Efficiëntie en meer rendement door middel van een beter management zijn zaken die in lijn liggen met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.  Maar dit is niet terug te zien in de titel of omschrijving van de cursus. Woorden als ’teveel betalen voor bedrijfsschoonmaak’, ‘meer meters betalen dan er in werkelijkheid zijn’, ‘gewoon niet de prestatie krijgen, waarvoor wel wordt betaald’, zetten deelnemers op het verkeerde been. Alsof er in alle schoonmaak­contracten nog heel veel financiële ruimte zit.

Terechte  gele kaart
Het feit dat het congresbureau vasthoudt aan haar standpunt, en daarmee de Code-regels met voeten treedt, is voor de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag reden om een gele kaart uit te reiken. ‘Als waarschuwing richting HoLaPress Congresbureau, maar ook richting alle anderen die denken de Code terzijde te kunnen schuiven; alsof de Code er niet toe doet. Het heeft er alle schijn van dat hier op goedkope wijze een appèl wordt gedaan op het gedrag en de attitude die in de afgelopen jaren heeft geleid tot de heilloze neergaande prijs- en kwaliteitsspiraal’, aldus Kees Blokland, voorzitter van de commissie Code.

Aanspreken
Sinds vorige maand is de commissie Code actief aan de slag gegaan om bedrijven aan te spreken als zij de Code-regels met voeten treden. Indien zij na deze advisering en mogelijke ondersteuning, nog steeds de Code-regels negeren, volgt een gele kaart en een tweede gesprek. Twee gele kaarten is rood. Hiermee verdienen bedrijven een vermelding op de website van de Code. Daarnaast zullen ze ook worden genomineerd voor de Bad Practice Award.