HANZEHOGESCHOOL ERKENT MEERWAARDE CODE

Groningse hogeschool ondertekent Code.

De Hanzehogeschool Groningen, opleider van toekomstige inkopers, heeft op 31 januari de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend.
De heer van Emst, interim manager van de Groningse Hogeschool, erkende de meerwaarde van de Code. “Het College van Bestuur herkent zich als opdrachtgever in de eisen die vanuit de Code worden gesteld”, zegde Van Emst toe aan Kees Blokland, voorzitter van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwasserbranche.

Van Emst ondertekende de Code tijdens het grootste inkoopcongres in het Noorden, dat in het teken stond van de menselijke factor bij het inkoopproces. Gastspreker Blokland ging tijdens het congres in op de ‘valkuilen’ van menselijk gedrag en de gevolgen die dit heeft gehad voor de schoonmaaksector. “Zo werd voorheen nog te veel op prijs aanbesteed in plaats van op kwaliteit. Kwaliteit die door schoonmaakmedewerkers geleverd kan worden. Gevolg hiervan waren onder andere scherpe prijsconcurrentie, kortlopende contracten en verharding van marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten. En hierdoor: hoge werkdruk, teruglopende kwaliteit van het werk en weinig respect voor het vak en de professional”, lichtte Blokland toe.

Gedragsverandering
Blokland benadrukte de noodzakelijke gedragsverandering. “Niet alleen bij inkopers van opdrachtgevers maar ook bij opdrachtnemers en makelaars. Vertrouwen in de contractspartner én schoonmaker en zijn vakmanschap zijn hierbij sleutelwoorden”, lichtte hij toe.

In 2013 gaan we de toepassing van de Code nog nauwgezetter volgen, aldus Blokland. “We gaan het komende jaar bedrijven die de Code hebben ondertekend, maar zich niet aan de spelregels houden, actief benaderen en ondersteuning aanbieden. Wanneer men zich na advisering en aanspreken nog niet aan de regels houdt, zullen we dit melden op onze website. Zo kan men in de sector zien wie de Code moedwillig negeert. Daarnaast zullen we ook alert blijven op Best Practices. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.” Een jury gaat potentiële Best en Bad Practice-kandidaten volgen en op de geformuleerde critera toetsen.

Regionale ondertekening in maart
Het aantal organisaties dat de Code heeft ondertekend staat nu op bijna 700.
De volgende regionale ondertekening, met het thema ‘De meerwaarde van een transparant aanbestedingstraject’, vindt plaats op 20 maart 2013 in het GeoFort in Herwijnen.

Herkent u zich in de eisen die de Code aan uw organisatie stelt? Wilt u bijdragen aan een gezonde sector? U kunt zich voor deze ondertekening aanmelden.