Goed werkgeverschap

Een van de onderdelen van de Code is goed werkgeverschap. Beercoo Schoonmaakgroep laat hiervan een goed voorbeeld zien. Beercoo vindt het belangrijk dat hun medewerkers zich goed voelen in hun werk, gezien worden en zich gewaardeerd worden. Als beeldmerk gebruikt Beercoo daarvoor een smiley. Deze komt ook in de missie en visie van Beercoo terug: We werken met plezier. We willen een leuk bedrijf zijn. Leuk om er te werken. En leuk om zaken mee te doen. Goed en hard werken en de ruimte hebben voor plezier en gezelligheid. Zorgen voor een lach op het gezicht van klanten en collega’s.

Beercoo heeft een kookboek samengesteld. ‘Een kookboek waarin 14 collega’s vertellen overhun werk bij Beercoo, wat hun drijfveren zijn en wat hun gelukkig maakt. Ook geven ze een recept van een gerecht dat ze zelf graag maken of waar ze bijzondere herinneringen aan hebben. Dit kookboek geeft de schoonmakers een gezicht’, zegt de heer van Kan, manager marketing en support bij Beercoo. Het eerste exemplaar van het kookboek is op 19 november 2018 aangeboden aan de heer Blokland, de voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. ‘Dit kookboek laat prima zien dat schoonmakers veel meer talenten hebben dan in eerste instantie lijkt. Het is een prachtig voorbeeld dat de variatie in de schoonmaakbranche laat zien. Medewerkers kunnen hiermee heel goed als ambassadeur van de Code fungeren’, aldus Blokland.

Voor meer informatie over het kookboek: https://www.beercoo.nl/blog/schoonmaakbedrijf-komt-met-kookboek/