GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN

Gedragscode voor catering en beveiliging van start

De Code Schoonmaak heeft navolging gekregen. En niet alleen in het Sociaal Akkoord 2013 als Best Practice binnen de aanbestedingspraktijk. Opdrachtgevers (Rijksoverheid, NS, Schiphol, AWVN, en UWV), opdrachtnemers, vakbonden en bemiddelaars hebben een gedragscode opgesteld waarin zij afspraken hebben vastgelegd over de inkoop van dienstverlenende werkzaamheden. De catering en de beveiligingsbranche ondertekenden de verbrede Code op 1 mei in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. De verwachting is dat er snel meer branches zullen volgen.

De verbrede Code heeft tot doel de kwaliteit van de dienstenen de werkomstandigheden te waarborgen. Met als doel: de neerwaartse prijsspiraal te doorbreken. Daarnaast bevordert de verbrede Code de scholing van werknemers, zowel in vakopleidingen als in de Nederlandse taal en trainingen in veilig en gezond werken. Partijen vinden dat bij een uitvraag gekeken moet worden naar de kwaliteit van de uitvoering, zoals bijvoorbeeld goede werkomstandigheden. Vervolgens moet gekeken worden tegen welke prijs dit kan.

De verhuisbranche (Erkende Verhuizers en Erkende Projectverhuizers, PPV) heeft zich bij dit initiatief aangesloten. De verhuisbranche heeft de intentie de verbrede Code te ondertekenen. Ook de uitzendbranche (ABU) is van plan te ondertekenen.
Best Practice
De verbrede Code komt voort uit de Code Schoonmaak. Als Best Practice? Kees Blokland, voorzitter Code-commissie: ‘Deschoonmaaksector mag er inderdaad best trots op zijn dat hun voorbeeld nu wordt gevolgd door andere sectoren. Het voordeel is overigens wederzijds: de verbreding versterkt  het gezag van de Code in de drie betrokken branches. Heel bijzonder is, dat ondanks de lopende stakingen in de schoonmaak en de problemen rond de cao in de beveiliging alle sociale partners het gemeenschappelijk belang van de verbrede Code door hun steun en aanwezigheid hebben willen onderstrepen. Daarnaast hebben de opdrachtgevers een duidelijke visie geformuleerd over het zakelijke nut en de noodzaak van de verbrede Code vanuit het perspectief van de uitbestedende  partij. Ook dat is nieuw en zeer inspirerend. Ik ben een tevreden mens. De verbreding van de Code is een belangrijke stap:verantwoordelijk  marktgedrag  in nog meer dienstverlenende bedrijven!’