Gele kaart voor Europese Commissie in Petten

‘Europese commissie trekt zich niets aan van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag’

De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf reikt een gele kaart uit aan de Europese Commissie, Joint Research Centre, Directoraat Resources te Petten. Aanleiding is het gunningscriterium laagste prijs in de meest recente aanbesteding voor schoonmaakdienstverlening. ‘Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft de Europese Commissie geweigerd met de commissie hierover in gesprek te gaan. Reden dus voor een gele kaart’, aldus de heer Blokland, voorzitter van de commissie.

Laagste prijs als gunningscriterium
Eind 2017 zet de Europese Commissie, Joint Research Centre, Directoraat Resources te Petten (EC Petten) een aanbesteding in de markt voor schoonmaakdienstverlening. Gunningscriterium is laagste prijs. Een inschrijver vraagt EC Petten om het gunningscriterium om te zetten in een combinatie van prijs en kwaliteit. Het antwoord van de opdrachtgever is direct al teleurstellend: ‘De aanbestedende dienst is niet voornemens het gunningscriterium om te zetten naar EMVI voor deze procedure. Wij zijn op de hoogte van deze Code. De Europese Commissie in Petten is gebonden aan de Europese Aanbestedingsregels en valt zodoende niet onder de Nederlandse Aanbestedingswet’.

Hoor en wederhoor
Zoals gebruikelijk past de commissie ook nu hoor en wederhoor toe. Zij nodigt EC Petten uit om te reageren op de ingediende klacht. Dit heeft niet het gewenste resultaat, het gunnings-criterium wordt niet gewijzigd. EC Petten: ‘De kwaliteitseisen worden als technisch minimum vereisten opgenomen in de aanbesteding. De technische specificaties zijn volledig, gedetailleerd en van hoge kwaliteit in die mate dat geen andere relevante kwalitatieve criteria konden worden geïdentificeerd die een meerwaarde konden leveren. Om die reden is de keuze van de laagste prijs als gunningscriterium gerechtvaardigd, passend en adequaat’.

Laatste poging van de commissie
De commissie probeert het nog een laatste keer door te stellen dat de gestelde kwaliteitscriteria slechts een ondergrens definiëren en dat er daardoor geen impuls uitgaat naar concurrentie op kwaliteit. Dit strookt niet met de intentie van de wetgever en met het (morele) appel van de Code: het bevorderen van verantwoordelijk marktgedrag. Ook wijst de commissie EC Petten op het volgende. De aanbesteding vindt plaats op Nederlands grondgebied en regardeert overwegend Nederlandse opdrachtnemers. Als opdrachtgevers de Code niet hanteren bestaat het risico dat opdrachtnemers voor te lage en dus niet-realistische prijzen inschrijven, de werkdruk dientengevolge oploopt en de gevolgen daarvan bij de schoonmakers en glazenwassers terechtkomen. Naleving van de Code (en de Nederlandse wetgeving) door opdrachtgevers beoogt nu juist dit risico te voorkomen. Volgens de commissie kan EC Petten hierin door de grootte en internationale uitstraling een voorbeeldfunctie hebben. De commissie nodigt EC Petten uit voor een gesprek. Hierop wordt ondanks diverse rappels door EC Petten niet gereageerd. Reden voor de commissie om een gele kaart uit te reiken. Zeker ook omdat het uiteindelijk gegunde bedrag voor de schoonmaak ruim 20% lager ligt dan de aanvankelijk geraamde waarde. ‘Laten we hopen dat dit contract zonder extra werkdruk en andere onaangename effecten voor de schoonmakers uitgevoerd kan worden. We houden het in de gaten’, aldus Blokland.