GELE KAART GEMEENTE ROERDALEN EN ERNSTIGE WAARSCHUWING STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT

Vanwege het hanteren van de laagste prijs als gunningcriterium in de aanbesteding van glasbewassing, ontving de gemeente Roerdalen van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag een gele kaart. De Stichting Inkoopbureau West-Brabant kreeg een ernstige waarschuwing omdat zij als inkoper bij de toepassing van de Code onvoldoende scoren op een aantal punten. Organisaties krijgen van de commissie Code een waarschuwing of een gele kaart uitgereikt wanneer zij niet handelen volgens de regels van de Code.

Gemeente Roerdalen
In de aanbesteding wordt door de gemeente Roerdalen niet gemotiveerd waarom er is gekozen voor het gunningscriterium laagste prijs. De commissie heeft telefonisch contact gehad met de gemeente met het verzoek of ze de aanbesteding wil aanpassen. De gemeente is hier niet op ingegaan en houdt de aanbesteding van glasbewassing op laagste prijs in stand. De commissie betreurt dit, aangezien dit indruist tegen het gedachtegoed van de Code. Een gele kaart is het gevolg.

Risico
‘Als de nadruk ligt op laagste prijs is het risico dat dit  een te lage prijs wordt. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit en werkdruk voor de schoonmakers’, aldus Kees Blokland, voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Als kwaliteit een groot deel in beslag neemt van de aanbesteding wordt voorkomen dat kwaliteit ondergeschikt wordt gemaakt aan de prijs.

Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Ook is Stichting Inkoopbureau West-Brabant op het gebied van aanbesteden niet altijd een goed inkoper gebleken. De commissie heeft hen gewezen op een aantal punten. Eén van de drie punten is dat de commissie haar vraagtekens zet bij het door de opdrachtgever te hanteren prijspeil. Als een partij inschrijft op een aanbesteding voor 3,5 jaar betekent dat zij geen tussentijdse indexering kunnen toepassen. Volgens de commissie is het niet conform de Code om  te verlangen van inschrijvende partijen hun prijzen voor 3,5 jaar vast te zetten.

Tweede keer
Het is de tweede keer dat Stichting Inkoopbureau West-Brabant door de commissie wordt aangesproken. Destijds hebben zij om ondersteuning gevraagd bij het vormgeven van aanbesteding op Economisch Meest Voordelige Inschrijving. De commissie heeft hen hier bij geholpen. Helaas wordt toch duidelijk dat het Inkoopbureau West Brabant nog onvoldoende handelt volgens het belang van de Code en de Code onvoldoende in aanbestedingen opneemt. Bij een volgende ‘misstap’ krijgt Stichting Inkoopbureau West-Brabant een gele kaart.

Ondertekenaar Code
De Commissie deelt ook waarschuwingen en gele kaarten uit aan niet ondertekenaars. Zowel de Gemeente Roerdalen als Stichting Inkoopbureau West-Brabant hebben de Code niet ondertekend. De Stichting Inkoopbureau West-Brabant heeft aangegeven in de toekomst de Code ter harte te willen nemen. De Commissie wil graag dat ze dit ook laten zien door bijvoorbeeld de Code te ondertekenen.