GELE KAART VOOR ADVIESBUREAU SMC CONSULTANCY

Code commissie op de bres tegen koppelverkoop

Adviesbureau SMC Consultancy uit Zaltbommel heeft een gele kaart gekregen voor het schenden van de regels uit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De
adviseur in schoonmaakdiensten legt opdrachtnemers onkosten op bij aanbestedingstrajecten, voor contractbeheer en kwaliteitscontroles. Op deze koppelverkoop in de branche is de commissie Code zeer alert. ‘Dit is niet in het belang van de Code, maar ook niet van adviesbureaus, opdrachtgevers, opdrachtnemers en schoonmakers.’

Het uitreiken van een gele kaart gaat niet over ‘één nacht ijs’. De commissie Code heeft sinds 2013 en 2014 diverse gesprekken gevoerd met SMC Consultancy over de vereiste aanpassingen in het kader van verantwoordelijk zaken doen met elkaar. In dat kader beloofde SMC onder meer haar werkwijze aan te passen, de gesprekken met betrekking tot deze aanpassingen verliepen transparant en constructief.

In strijd met de Code
De commissie Code wijst erop dat de gele kaart is uitgereikt aan SMC omdat zij in strijd handelde met de regels van de Code: een opdrachtnemer mag niet dubbel verdienen aan een opdracht. ‘SMC heeft tot nog toe de begeleiding bij de aanbestedingen voor schoonmaakwerk aan de begeleiding en controle achteraf gekoppeld. Daarbij verplicht de opdrachtnemer zich gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en SMC kwaliteitsmetingen door SMC tegen betaling te laten uitvoeren. En neemt SMC dus beloningen aan van anderen dan de opdrachtgever, die op zich al betaalt voor contractbeheer en kwaliteitszorg. Dit zijn vaststaande gegevens die uit de aanbestedingsdocumenten zijn op te maken. SMC heeft in gesprekken met de commissie Code aangegeven deze punten te willen aanpakken. Ook de tarieven die zij voor het contactbeheer en de kwaliteitscontroles hanteert, zouden worden bijgesteld tot wat, binnen ruime marges, gebruikelijk is in de branche’.

Geen druk
Blokland blikt terug op het proces: ‘Gedurende de gesprekken die we met elkaar hadden is er op geen enkele wijze door de commissie druk uitgeoefend om een verdienmodel op te leggen. Blokland: ‘Integendeel: de commissie verwelkomde de initiatieven die SMC zelf beoogde te nemen in het aanpassen van haar werkwijze. Dat SMC zich nu terugtrekt als ondertekenaar van de Code is spijtig, en een slecht signaal’.

EMCAS
De commissie Code handhaaft haar beleid om koppelverkoop door adviesbureaus en adviseurs in schoonmaakdienstverlening te bestrijden. De commissie Code voelt zich hierin gesteund door EMCAS, de vereniging voor schoonmaakadviseurs. Blokland: ‘Koppelverkoop is ook voor hen een belangrijk speerpunt.’ EMCAS heeft onlangs zijn gedragscode op dit punt aangescherpt: in het kader van een opdracht mag de EMCAS-adviseur geen beloning, in welke vorm dan ook, aannemen van een ander dan zijn opdrachtgever.

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen.
Sinds de introductie van de Code hebben meer dan 740 organisaties de Code onderschreven, waaronder Erasmus MC, gemeente Amsterdam, NS en Schiphol. klik hier voor een volledig overzicht