Vanaf 1 juli 2022 is Geert van de Laar de opvolger van Kees Blokland

Het algemeen bestuur van de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag benoemt Geert van de Laar per 1 juli 2022 tot voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Daarmee is Van de Laar de opvolger van Kees Blokland, die sinds het ontstaan van de Code in 2010 de voorzittersrol heeft vervuld. Van de Laar maakte al deel uit van het bestuur van de Code en was tot 1 januari 2022 CEO van Facilicom Group, één van de grootste dienstverlenende organisaties in Nederland.

Kees Blokland: “Met Geert van de Laar treedt een nieuwe generatie aan. Ik ben erg verheugd met Geert als opvolger, en heb er het volste vertrouwen in dat hij de Code naar een volgend niveau brengt.”

Geert van de Laar stelt: “Trots dat ik Kees Blokland mag opvolgen! Er ligt een stevig fundament onder de Code, met ruim 1600 ondertekenaars. Een uitdaging om dit aantal verder te verhogen en tegelijkertijd nieuwe dimensies aan de Code toe te voegen. Die uitdaging ga ik graag aan!”

Het bestuur van de Code is blij met de benoeming van een nieuwe voorzitter uit eigen kring en in het bijzonder met de persoon van Geert van de Laar, die een lange, succesvolle staat van dienst heeft in het facilitaire werkveld en de sociale en financiële uitdagingen die aan- en uitbestedingen van diensten met zich meebrengen, als geen ander kent. 

Kees Blokland was sinds het ontstaan van de Code voorzitter, en neemt op 1 juli afscheid.

Over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening, opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. De Code richt zich primair op de arbeidsintensieve dienstverlening, zoals schoonmaak, beveiliging, contractcatering en projectverhuizers. In deze sectoren zijn gezamenlijk een kleine 200.000 werknemers actief.

Door verantwoordelijk marktgedrag te stimuleren geven wij een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. We maken duidelijk wat gewenst marktgedrag is. Ook bieden we partijen een concrete leidraad hoe te handelen, om daarmee naast zakelijke ook sociale opbrengsten te realiseren.