FINALISTEN JUBILEUMEDITIE BEST PRACTICE AWARD 2023 BEKEND

Jury kiest genomineerden voor 2 categorieën

Op 7 december 2023 zal voor de tiende keer de Best Practice Award worden uitgereikt, een jubileum! De feestelijke uitreiking vindt plaats tijdens de finale bij Innstyle in Maarssen. Vandaag is bekend geworden welke Best Practices doorgaan naar deze finale.

“We hebben veel mooie best practices ontvangen rondom het thema ‘De stem van de schoonmaker’. Deze kwamen zowel vanuit het MKB als van de grote schoonmaakbedrijven. We hebben besloten om dit jaar in beide categorieën een award toe te kennen voor de best practice”, aldus Bert van Boggelen, voorzitter van de jury van de Best Practice Award 2023.

De indieners zijn organisaties die samen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche succesvol in de praktijk brengen. Met als resultaten: verbeterde arbeidsomstandigheden, een versterking van de betrokkenheid van de schoonmaakmedewerker en een verbetering van de kwaliteit van het schoonmaakwerk. Bij de beoordeling van de ingezonden best practices is voor de jury het belang van samenwerking/partnerschap tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (ofwel ketensamenwerking) een belangrijk criterium.

Genomineerd zijn…

De samenwerkingsrelaties die de jury heeft uitgekozen, zijn (in willekeurige volgorde):

In de categorie MKB:

 • Autonomie voor de schoonmaker: Hommerson/ Musis Sacrum

  Aanmoediging en waardering van de eigen inbreng van schoonmakers. Daar gaat familiebedrijf Hommerson voor. Bij opdrachtgever Musis Sacrum werkt familiebedrijf Hommerson (ca 200 medewerkers) met een relatief kleine ploeg van 4 personen. Hommerson geeft haar personeel veel ruimte om het werk zelf in te delen. De werknemers hebben veel autonomie in de werkzaamheden. De schoonmakers bepalen zelfstandig waar en wanneer zij schoonmaken. Ze stemmen zelf hun werkzaamheden af met de opdrachtgever. Daardoor zijn bij eventuele problemen de lijntjes naar de opdrachtgever kort. Er is weinig tot geen hiërarchie.

 

 • Dagschoonmaak als beleid: Nellen Schoonmaakdiensten en Spierings Mobile Cranes

  Nellen Schoonmaakdiensten stort zich volledig op de uitvoering en promotie van dagschoonmaak. Zo kan het bedrijf de werkomstandigheden, werktijden en het aantal uur dat de medewerker wil werken optimaal afstemmen op de medewerker. Dit past bij de filosofie van dit schoonmaakbedrijf met ca. 150 medewerkers. Overdag schoonmaken biedt veel voordelen. Zeker voor onze mensen”, stelt Angel Nellen. “De vroege avond is primetime gezinstijd. En ook zij willen graag een baan van twintig tot achtendertig uur. Dat is lastig als alleen de avonduren beschikbaar zijn. We kunnen onze medewerkers beter binden met dagschoonmaak, én ze een mooi inkomen geven. Dat is in ieders voordeel. Bovendien: als mensen zien wie hun plek schoonmaakt, maken ze vaak ook minder rommel!”.

 

 • Het heft in eigen handen: SMB Willems met Gelredome

  Zonder Nick was Mogos niet geslaagd. Een mooi (buddy) voorbeeld van het heft in eigen hand nemen en eigen regie nemen. In dit geval eigen regie, niet direct voor zichzelf maar voor een ander. Bij SMB Willems (ruim 900 medewerkers) werken nu 50 buddy’s met een Harrie opleiding. Een werknemer met ervaring wordt gekoppeld aan een nieuwe werknemer en door samen te werken wordt de nieuwe medewerker ingewerkt in het werk. Zo ook Mogos. Hij is gevlucht uit Eritrea en is na het volgen van zijn inburgeringscursus bij SMB Willems terecht gekomen. Mogos is gekoppeld aan buddy Nick. Zij wassen samen de glazen in stadion van Vitesse, het GelreDome. Nick was al snel tevreden over het werk van Mogos. Reden voor hem om contact te zoeken met de leiding van SMB Willems. Zijn inzet: biedt Mogos een contract aan. En dat gebeurde. Mogos werkt nu met een jaarcontract bij SMB Willems.

 

In de categorie grote schoonmaakbedrijven:

 • Medewerker weer op 1: CSU en Hogeschool van Amsterdam

  Ca 100 medewerkers van CSU werken op 11 verschillende locaties van de Hogeschool van Amsterdam. De Hogeschool van Amsterdam was ontevreden over de dienstverlening van CSU, de kwaliteit was niet naar wens en medewerkers waren ontevreden. Reden voor district manager Peter om samen met zijn team en de klant hiermee aan de slag te gaan.
  Er is gezamenlijk veel tijd besteed aan het werkelijke probleem goed boven tafel te krijgen. Er is veel gesproken met medewerkers om ook na te denken over oplossingen en verbeteringen. Wat bleek: de schoonmaakmedewerkers voelden zich niet gezien en gehoord en heel langzaam was het vuurtje bij hen aan het doven. Er was te weinig aandacht geweest voor de medewerkers en voor de ideeën en visie van de medewerkers.
  De gesprekken bleken achteraf de sleutel tot het succes. Want vanuit hier kwamen mooie verbeteringen naar voren, denk aan: meer aandacht voor de medewerker, efficiënte taakindeling, mensgerichte planning, ondersteuning van robots en het vieren van successen met elkaar. Met als resultaat: kwaliteitsverbetering, een gelukkige schoonmaakmedewerker en uiteindelijk een tevreden klant die met vertrouwen het contract heeft verlengd.
  De eerlijke stem en de visie van medewerkers heeft gezorgd voor de verbeteringen die nodig waren! Een mooi voorbeeld van het belang van gelukkige medewerkers.

 

 • Aandacht voor en door het schoonmaakteam: EW en Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

  Bij Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is een belangrijke rol voor schoonmaak weggelegd. De schoonmaakcollega’s van EW zijn een cruciale schakel in de kwaliteit van de schoonmaak, tevredenheid en beleving van de passagiers én medewerkers van RTHA. Voor EW én RHTA is werkgeluk belangrijk. Een fijne werkplek met ruimte voor kwetsbaarheid, met een veilige werkomgeving. Met leren, doelen bereiken, verwachtingen overtreffen, met elkaar in verbinding staan en veel humor en werkplezier. RTHA werkt met zichtbare schoonmakers en extra aandacht voor het schoonmaakteam. De schoonmaakcollega’s worden gezien als collega’s van RTHA. De relatie is transparant en RHTA vraagt op diverse niveaus bij EW input voor verbetering. Ook bij de schoonmakers, die hun zegje mogen doen bij nieuwe contractafspraken of aanvullende uitvragen tussen EW en RTHA. Zij weten immers het beste uit de praktijk of iets realistisch en haalbaar is. Werkomstandigheden van schoonmakers zijn belangrijk voor beide partijen en zij samen zorgen er voor dat die aansluiten bij die van het eigen personeel van RHTA. 

 

 • Samen zorgen: Hago Zorg en Maasstad Ziekenhuis

  Niet alleen schoonmaken, maar samen zorgen! Hago Zorg en Maassstad ziekenhuis stelden zichzelf de vraag: Wat nu als we onze kennis in kunnen zetten in de strijd tegen personeelstekorten in de zorg? Zorgprofessionals komen namelijk om in taken die niet direct te maken hebben met hun belangrijkste taak: zorg leveren. In de praktijk blijkt echter dat zij veel taken uitvoeren waarvoor geen zorgkwalificatie nodig is. Taken die opgepakt kunnen worden door de enthousiaste schoonmaak-en servicemedewerkers van Hago Zorg. Dit gebeurt onder de naam capacityd®. Zorgprofessionals en schoonmakers hebben hun input kunnen geven bij het proces van overdragen van taken van de zorgprofessional naar de schoonmaak- en servicemedewerkers. Het resultaat: betekenisvolle banen in de (schoonmaak)dienstverlening en ondersteuning voor de zorgprofessionals. ‘Het zijn echt minder prettige werkdagen als de servicemedewerkers van Hago Zorg er een keer niet zijn’, aldus de zorgprofessionals. Schoonmaaktopper Indra: “Ik zorg ervoor dat alles klaar staat voor de verpleegkundige. Ik ben heel blij met mijn functie”.

 

Samen naar een sterkere keten
De Code Schoonmaak werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen. De Code bevordert dat er bij het aanbesteden van schoonmaakwerk een goede balans ontstaat tussen prijs en kwaliteit, waarbij de kwaliteit van het werk een groter gewicht in de schaal gaat leggen. Dit bevordert ook het effectieve sociaal beleid. Ook andere branches, zoals Catering, Beveiliging en Verhuizers hebben de gedragscode ondertekend.

 

Best Practice Award
Al vanaf het begin van haar bestaan organiseert de Code Schoonmaak een Award-uitreiking. Doel is om de mooie voorbeelden over de toepassing van de Code aan een breder publiek bekend te maken en daarmee ook andere ondertekenaars op ideeën te brengen over hoe de Code toegepast kan worden.