De eis die gesteld kan worden, is dat de partij ook de Code toepast en naar de Code handelt. In de Code is te lezen wat verwacht mag worden van elke partij. Deze verwachtingen kunt u expliciteren in uw offerte of aanbesteding. De Code is nadrukkelijk geen keurmerk of voorschrift.