Het enige dat wij van u vragen is te handelen conform de Code. Wij publiceren op de website dat u de Code heeft ondertekend. Meer dan 1.300 anderen gingen u al voor. Het kan u een goede naam en faam bezorgen. Partijen, met wie u wilt samenwerken, kunnen er van op aan dat het goed zaken doen is met u. Geen enkel risico, alleen voordelen.

Als u de Code heeft getekend en er komen toch klachten dat u niet conform de Code zou handelen, dan komt de Code in actie. Eerst vindt dan onderzoek plaats. Als uit dat onderzoek blijkt dat u de Code niet of niet volledig toepast (met negatieve gevolgen), gaan wij in gesprek met u. Om u ervan te overtuigen dat toepassing van de Code beter is. Als daarna blijkt dat u zich opnieuw niet wenst te houden aan de Code kunnen wij u een gele kaart geven. Hierover wordt de publiciteit gezocht. Dit is niet bevorderlijk voor uw reputatie. In het uiterste geval kunnen wij u royeren als ondertekenaar.