De Code zet zich ook in voor de overkoepelende en gemeenschappelijke belangen. Zo zijn bijvoorbeeld gesprekken gevoerd om tot een goede uitvoeringspraktijk te komen om te kunnen voldoen aan de participatiewet. Ook hebben wij aandacht besteed aan werkzekerheid voor schoonmakers in relatie tot verdringing. Daarover hebben wij gesproken met diverse gemeenten.