Het gaat bij de Code niet om het maken van marktafspraken. Het gaat slechts om een beroep op alle partijen om netjes met elkaar zaken te doen. De invulling daarvan is aan partijen zelf. Het concurrentieproces en de vrije marktwerking komen door de Code dan ook niet in geding.