EVIDES EN MIDDIN ONDERTEKENEN CODE

Op 29-9 ondertekenden beide organisaties de Code.

Evides Waterbedrijf en Middin ondertekenden 29 augustus bij gastheer SVS de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwasserbranche.

Voor beide organisaties was de ondertekening van de Code vanzelfsprekend.  Voor zowel Evides Waterbedrijf, als Middin is verantwoordelijk marktgedrag een speerpunt. Beide bedrijven hebben tevens veel aandacht voor zorgvuldig omgaan met mensen, zeker ook bij geoutsourcet werk zoals schoonmaak.

Namens Evides Waterbedrijf ondertekende de heer Peter Fransman, manager Finance en Control.
Evides Waterbedrijf (Rotterdam) levert 24 uur per dag, schoon, veilig en smakelijk drinkwater  aan ruim 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zuid-Holland Zuid, Zeeland en Brabant.

Namens Middin ondertekende de heer René Röling, hoofd Middelen.
Middin (Rijswijk) levert ondersteuning en zorg aan kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met een lichamelijk en/of meervoudige beperking, niet aangeboren hersenletsel, of een beperking als gevolg van ouderdom.

Vakmanschap en vakkennis
Evides Waterbedrijf en Middin zijn, net als alle ondertekenaars van de Code, uitgenodigd voor de eerstvolgende themabijeenkomst op 24 september bij ROC Friese Poort in Sneek.

De bijeenkomst heeft als thema Wat vakmanschap en vakkennis ook uw organisatie oplevert. Kees Blokland (voorzitter commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag), Piet Fortuin (vicevoorzitter CNV Vakmensen), Jan Kampherbeek (districthoofd CNV Vakmensen),  Annet van der Meulen (directeur schoonmaakbedrijf NIVO NOORD) en Renskje Hietkamp (P&O functionaris schoonmaakbedrijf NIVO NOORD), vertellen over de ervaringen in de praktijk met goed geschoold personeel en wat het hen oplevert.

Ondertekenaars kunnen zich aanmelden via het formulier op de pagina themabijeenkomst-vakmanschap.