DOOR EMVI AANBESTEDEN MEER FOCUS OP KWALITEIT VAN HET WERK

Commissie Code ondersteunt met themabijeenkomst en handreiking

‘Aanbesteden op het criterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) maakt het noodzakelijk dat opdrachtgevers goed nadenken over de randvoorwaarden,  voordat de aanbesteding wordt opgesteld.De kern van de zaak is: kwaliteit in evenwicht met de prijs. Focus je op kosten dan gaat de kwaliteit omlaag. Focus je op kwaliteit dan gaan de kosten omlaag’, aldus Richard Hartendorp (Schiphol Group en commissielid Code), één van de sprekers op de themabijeenkomst EMVI van de Code Verantwoordelijk  Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. Deze bijeenkomst vond plaats  op 25 november jl. in het Golden Tulip Hotel in Doorwerth.

Signalen uit de branche
Aanbesteden op EMVI is verplicht voorgeschreven in de aanbestedingswet. De manier waarop EMVI ingericht kan worden, is vrij gelaten. De commissie Code constateert dat dit nogal eens onduidelijkheden oplevert over  onder meer gunningcriteria  en de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Veel opdrachtgevers blijken problemen te ervaren bij het vaststellen van bruikbare kwaliteitscriteria. De signalen uit de branche over vragen bij toepassing van EMVI bij aanbestedingen en inschrijvingen waren de aanleiding voor een themabijeenkomst over dit onderwerp.

Frisse kijk
Schiphol Group en ROC Friese Poort boden de deelnemers diverse tips aan met betrekking tot het aanbesteden op het criterium EMVI. ‘Stel een divers beoordelingsteam samen. Dit geeft een frisse kijk op zaken. En ook: opdrachtgever, investeer in de relatie. Een te lage inschrijving mondt vaak uit in een ‘vechtcontract’ en te weinig ruimte voor innovatie’, adviseerde Joke Dekker, inkoper bij De Schiphol Group.’Maar onze belangrijkste tip is: ga de werkvloer op en luister naar de schoonmaakmedewerker. Zij weten als geen ander wat er nodig is om het werk goed te kunnen doen.’

Trotse schoonmakers
‘Aanbesteden op EMVI levert ROC Friese Poort trotse schoonmakers op’,  vertelt Jaap van Bruggen (Van Bruggen is commissielid Code) . ‘Daar worden 13.000 studenten opgeleid tot vakmensen op 3 locaties in Friesland. Er worden vakmensen afgeleverd en dat verwacht je ook als opdrachtgever van de schoonmakers op het object. ROC Friese Poort wil dat eigen én ingehuurde medewerkers trots zijn op de organisatie waarvoor ze werken. Door EMVI te gebruiken hebben we dit kunnen meenemen  in de aanbesteding. Dit heeft geresulteerd in een marktconforme aanbieding die naadloos aansluit bij wat het ROC wil: een trotse schoonmaker die met plezier zijn werk doet met een goed resultaat.’

Faciliteren
Om te faciliteren dat meer partijen met EMVI-gedachtegoed uit de voeten kunnen, is de handreiking EMVI ontwikkeld.: ‘ Hierin staan concrete tips voor een succesvolle toepassing van EMVI in de praktijk. Uiteraard in lijn met het gedachtegoed van de Code’, aldus  Kees Blokland, voorzitter commissie Code toe. Ondertekenaars kunnen dit document ook gebruiken om voor hun eigen object(en) kwaliteitscriteria te benoemen. Langs de lijnen van Proces, Prijs, Kwaliteit en Algemene Zaken is een aantal concrete adviezen opgenomen. Dit document, gecombineerd met de positieve ervaringsverhalen en tips  van Schiphol Group en ROC Friese Poort, maken dat we met elkaar stappen kunnen zetten om verantwoordelijk marktgedrag nog meer handen en voeten te geven.’ Het document is te vinden op:Code-in-de-praktijk/emvi

EMVU
‘Misschien moeten we in de toekomst  ook spreken over EMVU: Economische Meest VoordeligeUitvoering’, opperde Rob Westerlaken van Vebego (tevens commissielid). ‘De ervaringsverhalen van vandaag en van anderen uit de praktijk, bewijzen dat EMVI-aanbesteden loont. Maar ik vraag ook aandacht  voor het  traject na de gunning. Aanpak, invoering en uitvoering gaan niet vanzelf goed als de aanbesteding gereed is.’

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche.

Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen.