ELEKTRONISCH VEILEN NIET OP LAAGSTE PRIJS

Uit onderzoek* is gebleken dat de voornaamste reden voor inkopers om gebruik te maken van inkoopveilingen gelegen is in lagere inkoopprijzen. Zowel in de Code als in de Aanbestedingswet is opgenomen dat het niet is toegestaan om op laagste prijs aan te besteden. Een onjuiste toepassing van het elektronisch veilen kan leiden tot onrealistische prijzen en het onaanvaardbaar uit balans brengen van prijs en kwaliteit.

Een aantal zaken, zoals de kwaliteit,rondom dienstverlening zou niet goed meegenomen kunnen worden in dit instrument. Daarmee wordt de kans op een goed eindresultaat van de gunning minder. De commissie adviseert aan de partijen om de kwaliteitsaspecten bij een elektronische veiling voldoende mee te nemen tot en met het eind van het proces en om prijs niet in de laatste fase doorslaggevend te laten zijn

Wat is een elektronische veiling?
De elektronische veiling is geregeld in artikel 2.117 t/m artikel 2.125 Aanbestedingswet 2012. De elektronische veiling wordt in de begripsbepalingen van de Aanbestedingswet omschreven als: “een zich herhalend elektronisch proces voor de presentatie van nieuwe, verlaagde prijzen of van nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de inschrijvingen, dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de inschrijvingen en dat klassering op basis van elektronische verwerking mogelijk maakt”.

Na het doorlopen van een selectieproces in een tender kunnen de leveranciers, welke voldoen aan (minimale) vereisten, toegelaten worden tot een elektronische veiling. De offertes van de dienstverleners dienen voorafgaand aan de elektronische veiling omgezet te worden naar een kwalitatieve score. Hierbij mag een kwalitatief hoge score leiden tot een hogere prijs. Uiteindelijk zal de dienstverlener met de meest optimale prijs- kwaliteitverhouding worden gecontracteerd.

 

*www.e-procurement.nu/eprocurement/download/common/van-weele-e-auctions.doc