‘De schoonmaker is cruciaal’

Nog meer waardering in deze tijden hebben zij meer dan verdiend

Maandag 15 juni, de Dag van de Schoonmaker. Een uitgelezen dag om een ondertekensessie voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag te organiseren. Gastheer is deze keer WerkwIJSS in IJsselstein. Onderdeel van WerkwIJSS is WerkwIJSS Schoon, het onderdeel dat deze dag de Code ondertekent. Samen met haar twee opdrachtgevers, de gemeenten IJsselstein en Lopik. ‘Speciaal voor de Dag van de Schoonmaker hebben we een nieuwsbrief special gemaakt. Met aandacht voor het belang van schoonmaak in deze coronatijden en een welgemeende dank en waardering voor onze schoonmakers, die bij een aantal van onze opdrachtgevers schoonmaken’, aldus mevrouw van der Heijden, directeur van WerkwIJSS. ‘En natuurlijk zetten we al onze schoonmakers in het zonnetje in de speciale nieuwsbrief’.

Schoonmakers zijn belangrijk
Dat schoonmakers in deze tijden belangrijk zijn heeft premier Rutte in de afgelopen periode een aantal malen benadrukt. ‘Gelukkig krijgen schoonmakers in deze Coronatijden meer waardering en dat is maar goed ook’, aldus wethouder Foekema van de gemeente IJsselstein. ‘De mensen die het werk doen zijn heel belangrijk’, vult mevrouw Halman aan, gemeentesecretaris van de gemeente Lopik en verantwoordelijk voor Facilitair. ‘Die aandacht voor schoonmakers, voor de mensen die het werk doen, zit in de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Net als aandacht voor ontwikkeling van die mensen, voor vakmanschap’, voegt de heer Blokland, voorzitter van de Code toe. ‘Van links tot rechts staat men achter de Code. De aandacht voor schoonmakers bij contractwisseling is nog wel voor verbetering vatbaar. Ook of misschien wel juist bij wijzigingen in de dienstverlening’. Halman: ‘Zo kun je prima bij schoonmakers ophalen wat waardevol is in de huidige dienstverlening en wat dus behouden moet blijven’. ‘Dit vereist’, aldus van der Heijden, ‘wel goed schakelen tussen management en leidinggevenden’. Maar levert wel degelijk winst op want ‘het betrekken van de mensen zelf is de beste manier om wijzigingen door te voeren’, aldus Foekema.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
‘De gemeente Lopik tekent de Code omdat zij bij maatschappelijk verantwoord ondernemen bij voorkeur hanteerbare afwegingen wil maken. De gemeente gebruikt dus zoveel mogelijk codes en richtlijnen van de verschillende branches. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is er één van’, aldus mevrouw Halman. ‘Ook de gemeente IJsselstein hecht veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen’, aldus wethouder Foekema. ’Wij hebben daarbij uitdrukkelijk een voorbeeldfunctie. We willen geen doorgeschoten marktwerking. Een eerlijke en goede boterham voor schoonmakers en schoonmaakbedrijven is hard nodig’. Ook voor WerkwIJSS Schoon is het logisch de Code te ondertekenen. ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het hele bestaansrecht van onze stichting’, aldus mevrouw van der Heijden.

Code niet duurder
Toepassing van de Code in aanbestedingstrajecten en in de uitvoering hoeft de schoonmaak niet duurder te maken. Wel kan de toegevoegde waarde van schoonmaak beter over het voetlicht worden gebracht. ‘Een betere uitvraag bij de aanbesteding, een betere weging van alle aspecten maakt dat men meer waar voor zijn geld krijgt’, aldus de heer Blokland. ‘Dát sluit aan bij de lastige situatie waarin gemeenten nu zitten door het coronavirus. Er moet bezuinigd worden en dit heeft ongetwijfeld effect op het aantal gemeenten dat ons in de ondertekening van de Code gaat volgen’, aldus mevrouw Halman. ‘Want in deze tijden knelt goed opdrachtgeverschap met het budget dat gemeenten ter beschikking hebben’. ‘Het wordt dan lastig om dezelfde kwaliteit van schoonmaakdienstverlening te behouden’, vult de heer Foekema aan. Blokland: ‘Onze tip is dan ook om met een minimale norm en goed sociaal beleid de schoonmaakdienstverlening gedifferentieerd uit te vragen én het aan de voorkant goed in te regelen. Dat geeft al een grote voorsprong’. Een onderzoek van de Code naar de te gebruiken kwaliteitsaspecten en weging daarvan wordt nog in 2020 opgeleverd.