De Haagse Hogeschool ondertekent de Code

‘Practice what you teach’

Op maandag 9 december hebben de heren Olaf Falet ( Unitmanager Facility Services en Huisvesting) en Joris Nicolaas (Senior inkoper) namens De Haagse Hogeschool de Code Verantwoordelijk Marktgedrag getekend. Tijdens een boeiende sessie werd gesproken over de principes van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, de visie van De Haagse Hogeschool op facilitair sociaal beleid en de vertaling hiervan naar de eigen werkvloer. ‘Bij de voorbereiding van een nieuw cateringcontract kijken wij diepgaand naar de kwaliteit van dienstverlening die wij nodig achten, en dus ook goed naar de werkuitvoering, de collega’s op de werkvloer die het doen’, aldus Falet.

Practice what you teach

De Haagse Hogeschool kent een uitgebreid curriculum aan opleidingen, waaronder Facility Management. Door docente Rachel Kuijlenburg worden studenten opgeleid in een pittig bedrijfskundig-facilitair programma in relatie tot “sustainable facility management”. ‘In onze opleiding investeren we stevig in facilitaire vakkennis, maar ook in organisatiekunde en sociaal beleid’, stelt Kuijlenburg. ‘En ik ben er trots op dat onze eigen inkoop en de facilitaire dienst dit niet alleen onderschrijft, maar ook in de praktijk invult en dat nu onderstreept door de Code te ondertekenen’. Vanuit de Code wordt er veel waarde aan gehecht dat de principes en toepassingen van de Code aan toekomstige facilitair managers worden meegegeven. Daarom ook ligt er het aanbod aan hogescholen om vanuit de Code colleges te geven over gewenst (en ongewenst) marktgedrag in de keten van dienstverlening. Een recent praktijkcollege van de Code aan studenten van De Haagse Hogeschool is de aanleiding geweest voor De Haagse Hogeschool om de Code te ondertekenen.

Kwaliteit is belangrijk

Volgens interimmanager Marc Brugman, manager Inkoop & Facilities a.i., is het bij facilitaire dienstverlening de moeite waard om voor kwaliteitscriteria te kiezen en die te operationaliseren. ’Daarmee kun je onderscheid maken tussen goede en betere aanbiedingen.’, aldus Brugman. ‘Dat is niet altijd even gemakkelijk met (de ondergrens van) de diverse keurmerken van de verschillende branches. Maar geeft wel een uitdaging aan de aanbieders om het verschil te maken op vakmanschap. En dat vinden wij belangrijk’. Met de aandacht voor vakmanschap legt De Haagse Hogeschool direct verbinding met de Code. Ook in de Code zijn aandacht voor vakmanschap en kwaliteit, vertrouwen over en weer en het voeren van een goed gesprek belangrijke onderwerpen.

Uitdragen principes Code

Door het ondertekenen wil De Haagse Hogeschool nadrukkelijk onderstrepen dat zij als ambassadeur van de Code wil optreden. ‘Wij vinden het belangrijk om de principes van de Code uit te dragen. Natuurlijk doen we dat vanuit het primaire proces door onze studenten op te leiden tot verantwoordelijke wereldburgers, zegt Falet. ‘En, wat wij onze studenten willen meegeven, willen wij voorleven’. Met de ondertekening en het naleven van de Code doet De Haagse Hogeschool dat.