COMMUNICATIE SPEERPUNT CODE COMMISSIE

Checklist en zelfverklaring ondersteunen uitvoering Code

 

 

 

 

Hoe kan de communicatie tussen schoonmaker, opdrachtgever en opdrachtnemer het beste worden ingericht? Dat was de centrale vraag van de tweede themabijeenkomst dit jaar van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche. ‘De code commissie gaat een checklist ontwikkelen waarin we de tips van vanmiddag gaan verwerken’, aldus Rob Westerlaken, samen met collega commissielid Jan de Jong, initiatiefnemer voor de themamiddag over communicatie.

Ruim 65 Code-ondertekenaars: opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs en schoonmakers gingen het gesprek hierover met elkaar aan onder leiding van Mariska Stuivenberg van Basis en Beleid en Alain Verbeek van organisatie- en adviesbureau AVOP, als haar sidekick.

Vertrouwen
‘Praat (structureel) met schoonmakers in plaats van tegen of over schoonmakers. Als mensen meer informatie krijgen, wordt er meer meegedacht. Vertrouwen is het sleutelwoord. Probeer je in elkaars taken en verantwoordelijkheden te verplaatsen’, waren enkele boodschappen van de middag.

Inzicht in elkaar
De gesprekken in de subgroepen leverden veel tips op die inzicht gaven in elkaars perspectieven als het om communicatie gaat.

‘We willen op voorhand weten wat de consequenties van veranderingen zijn. Betrek ons eerder bij veranderingen over taken en uren. Wees duidelijk en doe niet geheimzinnig. Laat weten waarover we kunnen meebeslissen’, waren belangrijke signalen vanuit de schoonmakers.

Back-up
De opdrachtgevers gaven als tip mee om hen aanwezig te laten zijn als back-up bij de gesprekken met schoonmakers over veranderingen. ‘Zet de malussen in ten behoeve van kwaliteitsverbetering en neem eisen over communicatie mee in de aanbesteding’, luidde een andere tip.

Gegevens uitwisselen
De schoonmaakbedrijven staken de hand in eigen boezem en gaven als tip mee: ‘ laten we als schoonmaakbedrijven coulanter zijn en gegevens uitwisselen bij contractswisseling. Ook informatie die niet conform CAO verplicht is, maar die bijvoorbeeld te maken heeft met de cultuur van de groepen. Kennis hierover vergemakkelijkt de communicatie.’

Checklist
De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag verwerkt de tips van de middag in een handzame checklist die samen met de zelfverklaring, Code ondertekenaars (nog meer) handvatten biedt om het Code gedachtegoed in de praktijk toe te passen.

Deze checklist is medio november 2015 te downloaden via de website.