‘CODE PAST PRIMA BINNEN MVO’

5 nieuwe Code-ondertekenaars.

‘Eigenlijk hadden we deze Code allang ondertekend moeten hebben. We werken immers al tijden zo en hoeven niets te veranderen aan onze bedrijfsvoering’.
Dat was een veelgehoorde uitspraak tijdens de regionale ondertekeningsessie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwasserbranche op 16 januari bij Brasserie de Gruyterfabriek in ‘s-Hertogenbosch. Het leverde weer 5 nieuwe ondertekenaars op.

Voorafgaand aan de uitreiking van de Best Practice Award 2013 vond de regionale ondertekening plaats. Opdrachtgevers en opdrachtnemers – groot, middelgroot en klein – gaven aan waarom ze de Code ondertekenden. Het boegbeeld van de Code, de heer Blokland,  is blij met de nieuwe ondertekenaars van de Code. Blokland: ‘We zien jullie graag als nieuwe ambassadeur van de Code’.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Voor opdrachtgever AlleeWonen is belangrijk dat deze door ondertekening van de Code bijdraagt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zeker omdat Alleewonen als woningbouwcorporatie ook maatschappelijke taken heeft . ‘Wij zijn opdrachtgever namens onze bewoners en de schoonmakers zijn ook bewoners van onze panden. Het was wel een eyeopener om te zien dat werkdruk en werkbeleving een onderwerp is waar wij als opdrachtgever nog niets aan en mee doen’, aldus de heer van der Steen van AlleeWonen.

Waarom nu pas ondertekening
De heer van der Laken van AAFM Facility Management geeft aan dat zijn bedrijf al werkt conform de eisen van goed opdrachtgeverschap. ‘Ik vraag me dan ook af waarom we deze Code niet eerder hebben ondertekend. Het past immers bij ons en binnen de gedachte van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’.

Goede relatie met schoonmakers
‘De medewerkers moeten de afspraken met de klant nakomen. Dat ik een goede relatie heb met mijn medewerkers, ziet de opdrachtgever en dat resulteert in een 20-25 jarige relatie met die opdrachtgever’, is de ervaring van de heer Van Oirschot van Vitron Service Groep. ‘Ik onderschrijf de Code dan ook volledig’. Dit wordt volmondig beaamd door de heer de Bie van Raymond Westen Schoonmaakbedrijf: ‘Wij vinden een goede relatie met onze medewerkers belangrijk. Wij hebben geen rayonmanagers en werken allemaal mee. Zo horen en zien we direct wat er speelt’.

Best practices
De heer van Netten van de gemeente Leeuwarden vindt het belangrijk de Code te ondertekenen. Van Netten: ‘We hebben bij de laatste aanbesteding bewust gekozen voor dienstverlening door een SW bedrijf. Om de werknemers van het oude schoonmaakbedrijf te kunnen herplaatsten hebben wij  de overgangsperiode verlengd. Zo zorgen we ook voor die werknemers’. Blokland: ‘We zijn op zoek naar voorbeelden uit de praktijk die de toepassing van de Code laten zien. Anderen kunnen hun voordeel hiermee doen’.

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen.

Sinds de introductie van de Code hebben 750 organisaties de Code onderschreven, waaronder Achmea, Essent, Jaarbeurs en Universiteit Utrecht (zie voor volledig overzicht: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl).

Op 16 januari hebben de volgende bedrijven de Code ondertekend: AAFM Facility Management, AlleeWonen, Gemeente Leeuwarden, Raymond Westen Schoonmaakdiensten, en Vitron Services Groep.