‘Code inspireert tot gezond marktgedrag’

En waar dit niet gebeurt, spreekt de code partijen aan

Schoonmaakbedrijven en verhuisbedrijven organiseerden op 21 november 2019 in Amersfoort een regionale ondertekening van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. ‘Gezond marktgedrag is nodig, in het belang van de bedrijven, maar zeker ook van dat van de consument en de werknemer. Waar dat niet het geval is, is actie geboden. De codekamers kunnen vanuit een onafhankelijke positie opdrachtgevers en andere partijen aanspreken’, aldus de heer van Herk, voorzitter van de codekamer Verhuizen. ‘Waar mogelijk ook proactief’. De nieuwe ondertekenaars zijn: schoonmaakbedrijven Hendriks Bedrijfsdiensten en SBO Cleaning, verhuizers Apollo Verhuizingen, Atlas International Movers, G. Hulshoff & Zoon Verhuis- en Transportbedrijf B.V., H. van der Berg, Mulder Verhuizingen, Schmidt Global Logistics BV, IJzerman Kampen BV, UTS Hersevoort Zwolle BV en Verhuisservice Voorschoten BV en AA-Security en PB Security uit de beveiligingssector.

Organisaties aanspreken mag!

De Code spreekt partijen aan waar men niet volgens de Code werkt. De heer Blokland, voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, legt uit: ‘Na ontvangst van een klacht passen wij hoor en wederhoor toe. Doel is in gesprek te komen met partijen en hen uitleg te geven over de Code en de gevolgen van bijvoorbeeld beunhazerij voor de werkvloer’. Wat hierbij helpt is als opdrachtnemers de vragenrondes tijdens de aanbestedingsprocedure hebben benut. ‘Stel de opdrachtgever vooral kritische vragen. Doe je dat niet, dan wordt het voor de codekamer lastig om de opdrachtgever aan te spreken’, aldus de heer van Herk. Blokland: ‘Als een opdrachtgever volhardt en niet met ons in gesprek wil, geven we een gele kaart. Daar zoeken we ook de publiciteit mee op. Wij doen dat liever niet. Liever noemen we de positieve voorbeelden. Dit gebeurt door hen met de uitreiking van Best Practice Award in het zonnetje te zetten’.

Managen van verwachtingen

De heer Schmidt van Schmidt Global Logistics BV stelt dat ‘inkopers bij opdrachtgevers nog steeds worden afgerekend op de bezuinigingen die ze behalen’. ‘Natuurlijk mag de opdrachtgever bezuinigen, aldus Blokland, ‘dat is zíjn beslissing. Maar dan kan hij niet dezelfde kwaliteit verwachten. Die verwachting moet je als opdrachtnemer managen’. De heer Hulshoff van het gelijknamige verhuisbedrijf vindt dat ‘inschrijven met een lage prijs moet kunnen als dit het gevolg is van innovatie’. Blokland: ‘dat mag natuurlijk altijd, ook dat is een eigen beslissing. Maar dit mag niet over de rug van de medewerker gaan’. De heer de Groot van Mulder Verhuizingen raadt inkopers aan met de opdrachtnemer mee te lopen. ‘Alleen op die manier ziet de inkoper wat het werk inhoudt en kan deze zich een beeld vormen van het bedrag waarvoor de dienstverlening in te kopen is’.

Al veel meters gemaakt

‘De opdrachtgevers beginnen het steeds beter te doen. En de rijksoverheid helpt ons vanaf het begin om de Code te promoten’, aldus Blokland, ‘ maar helaas blijven de gemeenten daarbij nog wat achter’. De heer Meyer van Apollo Verhuizingen heeft goede ervaringen met de gemeente Amsterdam, een van de eerste ondertekenaars. ‘Ik ga graag met de klant in gesprek en steek daarbij in op kwaliteit’. Blokland: ‘Benut daarom uw ondertekening van de Code ook commercieel en ga met uw opdrachtgevers het gesprek aan over de Code’.