CODE CONGRES – 4 JUNI

“Bedrijven kunnen zich door Code positief onderscheiden”

De Commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag organiseerde op 4 juni het congres: ‘Handen en voeten aan de Code!’ in Apenheul, Apeldoorn. ‘De Code is een uitstekend ‘ instrument’ om je te onderscheiden in de branche, met name op de sociale aspecten van zaken doen met elkaar. Maak de Code bespreekbaar en doe goede zaken, voor alle partijen’, betoogde Kees Blokland, de bevlogen Code-voorzitter.

Onder de enthousiaste begeleiding van middagvoorzitter, Diana Matroos, gingen de initiatiefnemers van het eerste uur, inleiders van de workshops en ruim 100 ondertekenaars het gesprek met elkaar aan over de Code. ‘Het is cruciaal om, zoals vandaag, kennis en expertise uit onze keten met elkaar uit te blijven wisselen’, benadrukte Blokland.

Permanente dialoog
Na een schets van de ontwikkelingen in de markt door Kees Blokland, ging professor, dr. Aukje Nauta in op hoe er in de schoonmaakketen een fraai staaltje van sociale innovatie heeft plaatsgevonden. Nauta is bijzonder hoogleraar Employability in Werkrelaties aan de Universiteit van Amsterdam en organisatieadviseur bij adviesbureau Factor Vijf. ‘Doordat de schoonmakers hun krachten bundelden en in verzet kwamen, kon de neerwaartse spiraal worden doorbroken. Dit is vooral gekomen doordat partijen  – schoonmakers waren hier de voortrekkers in – met elkaar in gesprek bleven. Dat is ook mijn boodschap voor de toekomst: blijf een permanente dialoog voeren, waarbij het uiteraard balanceren is tussen economische en sociale belangen’, aldus Nauta.

Initiatieven in vredestijd
In de paneldiscussie ging Diana Matroos onder meer in op de ambitie van de Code-voorzitter. ‘Ik heb gezien en ervaren wat de enorme kracht is van schoonmakers in ‘oorlogstijd’. Ik zou nu graag initiatieven in vredestijd zien. Laat je zien en horen! Daarnaast zou ik onze gezamenlijke professionaliteit meer gebundeld naar buiten willen brengen. En wellicht werken we over een jaar misschien meer samen met de wetenschappelijke wereld.’