Code commissie trekt gele kaart Europese Commissie Petten in

‘Wij zullen de principes van de Code in toekomstige aanbestedingen toepassen en onze werknemers voorlichten over de Code’

De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (hierna: commissie) heeft op 20 december 2018 een gele kaart uitgereikt aan de Europese Commissie, Joint Research Centre, Directoraat Resources te Petten. De aanleiding was het gunningscriterium laagste prijs. De commissie heeft op 9 april 2019 een open en constructief gesprek gevoerd met EC Petten en besloten om de gele kaart in te trekken.

Opdrachten voor bedrijven uit alle lidstaten EU
Op dinsdag 9 april 2019 heeft de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag gesproken met de directie van de Europese Commissie Petten (hierna: EC). De commissie heeft dit gesprek als zeer open en constructief ervaren. Tijdens het gesprek is toegelicht waarom de aanbesteding schoonmaakonderhoud van EC Petten op deze wijze in de markt is gezet.

Toelichting over Code binnen de Europese Commissie
De commissieleden hebben tijdens het gesprek de inhoud van de Code toegelicht en aangegeven dat de Code een ideëel doel nastreeft en niet verankerd is in wetgeving. EC Petten heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de inhoud van de Code. Ook wilt de EC bij een toekomstige aanbesteding de kwaliteit nog zwaarder laten meewegen. De commissie heeft een aantal relevante kwaliteitscriteria genoemd die meegenomen kunnen worden in toekomstige aanbestedingen. Tevens heeft de commissie aangeboden te helpen toegang te verkrijgen tot beschikbare know how over het goed inwegen van kwaliteit in aanbestedingen.

Intrekken gele kaart
De commissie vond het een zeer positief gesprek waaruit de waardering voor de Code werd gedeeld en de wil om het in de toekomst anders te doen. De commissie heeft om die reden besloten de gele kaart in te trekken.

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen.

Sinds de introductie van de Code hebben meer dan 1500 organisaties de Code onderschreven, waaronder Erasmus MC, gemeente Amsterdam, NS en Schiphol, (zie voor volledig overzicht: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl).