‘Code als paraplu voor alle partijen’

Gezamenlijk optrekken om beunhazen uit de markt te krijgen

Schoonmaakbedrijven en verhuisbedrijven organiseerden op 7 oktober 2019 in Den Bosch een regionale ondertekening van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. ‘Gezamenlijk optrekken tegen beunhazen helpt. En dat kan prima via de verschillende codekamers waarin partijen zijn verenigd. De codekamers kunnen vanuit een onafhankelijke positie opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere partijen aanspreken’, aldus de heer van Herk, voorzitter van de codekamer Verhuizen. Mevrouw Oussoren van Zandzeepsoda vult aan dat zij zeer hoopt dat met de Code partijen die het spel niet zuiver spelen zullen worden aangepakt. De Bresser Verhuizingen, Hagemeyer Facilities, Jan Schut Verhuizingen en Transporten BV, Jaquet & de Groot Schoonmaakbedrijven BV, Stoof-de Bresser Topmovers BV, UTS Bernardt BV, Van Riemsdijk Top Movers, Witteman Bedrijfadvies BV en Zandzeepsoda hebben op 7 oktober de Code ondertekend.

 

Organisaties aanspreken mag!
De Code spreekt partijen aan waar men niet conform de Code werkt. De heer Blokland, voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, legt uit: ‘Na ontvangst van een klacht passen wij hoor en wederhoor toe. Doel is in gesprek te komen met partijen en hen uitleg te geven over de Code en de gevolgen van beunhazerij en cowboygedrag voor de mensen op de werkvloer’. De heer Brands, directeur van de Bresser Verhuizingen en Stoof- de Bresser Top Movers BV, is benieuwd naar sanctiemogelijkheden. ‘Dat is naming en shaming via gele en eventueel rode kaarten en veel publiciteit’, aldus de heer van Herk. ‘Waarbij je alle organisaties kunt aanspreken, ook de niet-ondertekenaars’, vult de heer Blokland aan. ‘Naming gebeurt door op de uitreiking van Best Practice Award de mooie initiatieven in de Code te tonen. Want laten we vooral heel erg zichtbaar maken welke verbeteringen in marktgedrag door partners in de keten zijn gerealiseerd in de afgelopen jaren dat de Code op de radar staat’.

Managen van verwachtingen
De heer Witteman (Witteman Bedrijfsadvies BV) is helder over de verwachtingen van de opdrachtgever: ‘Het is aan de opdrachtnemer om de opdrachtgever duidelijk te maken wat deze voor het afgesproken budget krijgt. Want alle waar is naar zijn geld’. Hij krijgt bijval van de heer Groeneweg van Jan Schut Verhuizingen: ‘De offerte is daarvoor een goed middel, daarin neem je als opdrachtnemer op wat je gaat doen’. Mevrouw De Groot-Jaquet van schoonmaakbedrijf Jaquet & De Groot BV doet bij voorkeur persoonlijk zaken: ‘Ga met elkaar in gesprek, voor langdurige relaties en neem afscheid als je er samen niet uitkomt’. ‘Daarbij hoort keuzes maken welke klanten je wel en welke je niet wil bedienen’, aldus de heer Brands. Mevrouw van Riemsdijk van van Riemsdijk Top Movers vult aan: ‘Dit geldt ook voor het wel of niet bedienen van particuliere klanten, die wel kwaliteit willen maar de prijs soms niet willen betalen’.

Indexering
Voor langer lopende contracten is indexering van groot belang. ‘De Code is daar heel duidelijk in’, aldus Blokland, ‘CAO-verhogingen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Maak daar een langdurige afspraak van’. ‘Als je dat niet doet, gaan de kosten en inkomsten scheef lopen. Dat wordt niet meer rechtgetrokken en gaat ten koste van werknemers en marges’, aldus de heer Bernardt van UTS Bernardt BV. ‘Bovendien voorkom je daarmee die steeds terugkerende vervelende jaarlijkse discussie over indexeren’, aldus mevrouw Hagemeijer van Hagemeyer Facilities.