COA EN HECTASWINNAARS BEST PRACTICE AWARD 2015

‘ Vluchtelingen krijgen een nieuwe kans als schoonmaker’

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en HECTAS zijn de winnaars van de Best Practice Award Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche die 14 januari  jl. plaats vond in de Brabanthallen in ‘ s-Hertogenbosch.  De heer De Kiewit, locatiemanager COA (AZC Musselkanaal/AZC Stadskanaal’, reageerde enthousiast en ontroerd op de overwinning: ‘ Door deze Best Practice krijgen vluchtelingen een nieuwe kans als schoonmaker. Zij willen en kunnen hierdoor hun steentje aan de samenleving bijdragen. Dankzij deze Code samenwerking is dit nu gerealiseerd: fantastisch!’
Jury en publiek kozen samen de winnaar. Dit jaar was er een online stemronde vooraf: ruim 1000 mensen brachten hun stem uit op hun favoriete best practice.

Onder de bezielende leiding van juryvoorzitter Miriam Hoekstra van der Deen (directeur Airport Operations) en Kees Blokland, voorzitter van de Code commissie Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche, brachten ruim 200 aanwezigen hun stem uit na aanleiding van een film en delive presentatiesvan de vier genomineerde samenwerkingsrelaties.
‘ De jury is onder de indruk van de hechte samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer bij de winnende combinatie. Om de bewoners van het AZC een betere kans te geven op de arbeidsmarkt, biedt het COA hen de basisvakopleiding algemeen schoonmaakonderhoud aan en financiert deze ook. Het COA stelt ook trainingsruimte ter beschikking. HECTAS biedt bewoners die een woning toegewezen krijgen, vervolgens een baan aan. Een mooi voorbeeld van ketensamenwerking die voldoet aan alle criteria maar vooral scoort op het criterium: positieve effecten voor schoonmakers. Ook is de best practice ontstaan als gevolg van de invoering van de Code. Kortom: een goed voorbeeld voor anderen’, lichtte de juryvoorzitter toe.

Hoog creatief gehalte en oorkonde
Zowel de inleiders als de zaal waren onder de indruk van het hoge creatieve gehalte van de bijdragen van de vier genomineerden.
‘ De bijdragen waren van een hoge kwaliteit en uiterst creatief. Allen zetten een bijzonder onderhoudende presentatie neer. Het was duidelijk te zien dat iedere partij er veel werk van heeft gemaakt’, aldus complimenteerde Hoekstra-van der Deen de genomineerden.
Naast het COA en HECTAS waren genomineerd:

  • Hogeschool van Amsterdam en Asito (best practice: samen met bewoners verbeteringen doorvoeren en prettiger werken)
  • Fontys Hogescholen en Hectas (best practice: uitkomsten medewerkertevredenheidsonderzoek samen oppakken)
  • VU  Medisch centrum, Polygon en Asito (best practice: slagvaardig samenwerken in noodsituaties: belangen patiënten en ziekenhuis voorop)

De juryvoorzitter prees alle genomineerde samenwerkingsrelaties met de goede kwaliteit van hun presentaties en het naleven van de criteria voor best practices. Alle genomineerde samenwerkingsrelaties ontvingen uit handen van de Code voorzitter een Oorkonde ‘ als bewijs van goede naleving en effectieve ketensamenwerking van de Code in de praktijk.’

Nieuw: oorkonde voor Code Ambassadeur
Een nieuw element tijdens de Awarduitreiking dit jaar was het uitreiken van een prachtig ingelijste Oorkonde voor de Code Ambassadeur 2015. De Lelie Schoonmaakdiensten uit ‘s-Hertogenbosch viel de eer te beurt. Omdat zij in het afgelopen jaar 25 opdrachtgevers wisten te stimuleren om de Code te ondertekenen. William de Haas, directeur van De Lelie Schoonmaakdiensten nam de Oorkonde samen met  zijn broer Antoine in ontvangst. ‘Bij de opdrachtgever maken we bij het eerste contact de Code bespreekbaar en met succes. Wij zien dat het werkt en we zijn er trots op, ook dit jaar hopen we er weer 25 ondertekenaars aan de lijst toe te voegen’, aldus De Haas. Blokland gaf aan hoe belangrijk ambassadeurs  zijn voor de Code: zij verheffen het gedachtegoed van de Code tot algemene norm voor faire samenwerking in de schoonmaakketen. Wij hebben hen hard nodig; ik ben dan ook zeer trots dan ik deze Oorkonde mag uitreiken aan De Lelie.’

Sinds de introductie van de Code hebben bijna 900 organisaties de Code onderschreven: meer dan 200 opdrachtgevers, meer dan 600 schoonmaakbedrijven en 24 adviseurs (zie voor een volledig overzicht: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl).

De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen.

Winnaar Best Practice Award 2015