Blokland en Westerlaken (van codecommissie) hekelen “eersteklas recidivisten”

Kees Blokland, voorzitter van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag, en Rob Westerlaken, namens de OSB lid van de klachtencommissie van de code, constateren dat er nog een hele weg te gaan is voordat de code gemeengoed is onder opdrachtgevers. “We voelen ons vrij om ons uit te spreken.”

“We krijgen meer klachten van schoonmaakondernemers die niet inschrijven op een schoonmaakaanbesteding, omdat deze tegen de code indruist”, stelt Blokland. “Opdrachtnemers zijn selectiever aan het worden en weten ons te vinden. Daarbij stellen ze ook vragen uit onzekerheid: wat mogen we doen om aanbestedingen die niet voldoen aan de code collectief aan de kaak te stellen? Collectief mag vanwege mededingingsregels waarop de Autoriteit Consument en Markt controleert niet. Dat zou afgestemd gedrag zijn. Maar we kunnen wel individuele gevallen oppakken. We leggen daar dan ons moreel appel neer. Zodat schoonmakers daadwerkelijk de benodigde ruimte krijgen voor het werk dat gedaan moet worden.”

Klik hier voor het volledige artikel

Bron: Servicemanagement