Wilt u dat er bij u nog schoongemaakt wordt? – blog Wim Dingelstad

Kostprijsverhoging is een jaarlijks terugkerend fenomeen. In de regel is er in de schoonmaakovereenkomst een paragraaf opgenomen die de indexeringsmethode beschrijft. Het nadeel van indexen is dat ze in de tijd terugkijken en dus eigenlijk altijd achter de feiten aanlopen. Tevens zijn  zij ongeschikt in relatie tot de kostenontwikkeling in de schoonmaakbranche.

Zeker het afgelopen jaar is indexatie door de actualiteit ingehaald. Enerzijds door de inflatie en zeer recent door de afgesproken verhoging van het basisuurloon van de schoonmakers. Vraag is ’Hoe gaan de schoonmaakbedrijven dat geld terughalen als zij hetzelfde rendement willen behouden?’

Schoonmaakcontracten bestaan voor circa 85% uit loonkosten, 10% indirecte kosten en 5% winst-rente en risico. Het indexeren van een enkel contract met 3% bij een loonkostenstijging van 5% zorgt dus onherroepelijk voor een lager contractrendement.

In breder perspectief dienen we derhalve naar de rendementspositie, lees continuïteit, van de schoonmaakorganisatie te kijken. Is een percentage op organisatieniveau van 5% ter dekking voor winst, rente en risico voldoende, moet het meer zijn of mag het iets lager zijn?

In welke mate kan een schoonmaakorganisatie zich contracten veroorloven die geen positief rendement maken? Want dat betekent immers dat de andere contracten een meer dan gemiddeld rendement moeten maken wil de continuïteit niet in gevaar komen. Hoe gaan opdrachtgevers hiermee om? Zijn  zij bereid om meer te gaan betalen om dezelfde kwaliteit te behouden? Of om ervoor te zorgen dat er überhaupt nog bij hen schoongemaakt wordt? Komt er een tsunami van nieuwe aanbestedingen op gang?

Wat te allen tijde voorkomen dient te worden is een werklastverhoging voor de uitvoerende medewerkers met alle gevolgen van dien of een lagere kwaliteit van het geleverde werk. Dit leidt tot een nog groter personeelsprobleem, ontevreden schoonmakers en gebouwgebruikers en mogelijk meer inbestedingstrajecten. Vanuit de Code Schoonmaak pleiten wij voor transparantie in het contract, waardoor maatwerk-indexering mogelijk wordt. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat de werklast van de medewerkers in balans is met het werkprogramma en de ontwerpkwaliteit. Ook dient de kwaliteit en het rendement van het contract in overeenstemming te zijn met de door partijen aangegane verplichtingen. Zijn opdrachtnemers bereid om deze transparantie te tonen? En laten zij het rendement ook ten goede komen aan de schoonmakers?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er met de belangen van alle stakeholders in de branche rekening wordt gehouden? Dat er bij u nog schoongemaakt blijft worden? Schoonmakers krijgen waar zij recht op hebben zonder dat de werklast verhoogd wordt? En schoonmaakbedrijven rendabel blijven?

 

Kijk hier het webinar terug.