Voor een schoon geweten

Maandagavond 16 april om 20.55 uur wordt op NPO2 de film over het Schoonmakersparlement uitgezonden. Met de mars voor respect en de acties van schoonmakers werd in 2011 door de werknemers zelf zeer terecht aandacht gevraagd voor de toenemende werkdruk en het afnemende respect voor de vakmensen in de schoonmaak. Met de inrichting van het Schoonmakersparlement hebben de leden van de vakbond FNV een vernieuwende vorm van vertegenwoordigend overleg met een krachtig mandaat neergezet. De maatschappelijke sympathie en publieke aandacht hebben hen geholpen om het probleem op de kaart te zetten. In hoge mate hierdoor is de voedingsbodem ontstaan voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, waarin misstanden in de markt zijn aangepakt, die direct oorzaak zijn van druk op productiviteit, veiligheid en werk. Met de Code willen we marktpartijen stimuleren tot een “schoon geweten” . De Code is uiteindelijk tot stand gekomen door goede samenwerking tussen opdrachtgevers, bedrijven , adviseurs en vakbonden, maar zou zonder de actieve rol van de schoonmakers nooit van de grond gekomen zijn. Met de film wordt hen, de hoofdrolspelers, eer gedaan, en daar vragen wij uw aandacht voor. Wij feliciteren het Schoonmakersparlement, alle werknemers en de vakbond met deze film, zij verdienen de eer ten zeerste.

Namens het bestuur van de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Kees Blokland, voorzitter
Wim Mul, vicevoorzitter