Topjaar 2018

 

Graag wens ik alle ondertekenaars en belangstellenden een topjaar 2018 toe, waarin goed zakendoen hand in hand gaat met een goed sociaal beleid.

Vanuit de Code gaan we in 2018 gericht inzetten op verbetering van aanbestedingen en contractsuitvragen met:

  • een hoger wegingspercentage van kwaliteit
  • een betere invulling van kwaliteit(scriteria), inclusief handreiking en
  • aandacht voor toegepast sociaal beleid in de uitbesteding.

Om een en ander zo praktisch mogelijk te maken gaan we de Code-ervaring van de afgelopen jaren verwoorden in sets van “10 regels” voor elk van de soorten Codeondertekenaars : opdrachtgevers, opdrachtnemers, intermediairs/adviseurs en werknemers. Daarnaast gaan we het MKB nadrukkelijk betrekken bij de uitrol van de Code, is de ambitie om het aantal ondertekenaars van 1.350 naar 2.000 te brengen (dat vereist een stevige inzet op marketing, lobby en PR) en zullen we veel aandacht besteden aan het contractmanagement.

Een speciaal aandachtspunt wordt het organiseren van een tiental pilots waarin het gesprek met de uitvoerende medewerkers vanuit verschillende opdrachtgevers daadwerkelijk wordt gevoerd. Deze pilots zullen goed worden voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd, als basis voor een brede uitrol.

 

Klachtenbehandeling

Wat we uit 2017 onder meer meenemen is een groeiende praktijk van klachtenbehandeling. Het afgelopen jaar hebben we 30 klachten in behandeling genomen; de commissie die daarvoor is ingericht heeft er de handen vol aan, en is blij dat het kanaal kennelijk is gevonden. De commissie constateert dat de impact, het effect, zichtbaar wordt, ook in preventieve zin. In veel gevallen past de opdrachtgever zijn aanbesteding/contractsuitgave aan nadat we vanuit de commissie contact opnemen, en vaak wordt het voornemen uitgesproken in de toekomst anders te gaan acteren.

Zo kregen wij  klachten over de aanbesteding van een scholengemeenschap, waarbij een adviesbureau betrokken was. In een lang en wederzijds stevig, en ook open, gesprek hebben we over de kernpunten van de klachten gesproken. Wij onderstreepten de Code-wens dat bij aanbesteding kwaliteit relatief zwaar gewogen wordt (in principe meer dan 50 %), dat de schoonmakers zelf ook betrokken worden bij de aanbestedingsprocedure (b.v. met de werkdrukmeting, in elk geval als die van toepassing is), dat er voldoende ingezet wordt op (kwaliteit van) inzet van objectleiding en dat een reële aanpassing van de loonkosten (denk aan indexatie als gevolg van CAO-verhoging) is ingebouwd c.q. mogelijk gemaakt wordt. Het adviesbureau in casu onderschreef deze wensen in principe, maar vroeg aandacht voor de praktische toepassing en mogelijkheden, waaruit de klachten geresulteerd zijn. We spraken af dat ervaringen vanuit de Code, juist over toepassingen in de praktijk, met dit adviesbureau zullen worden uitgewisseld. Over koppelverkoop, waar de Code mordicus tegen is, gaf het adviesbureau aan dat zij dat ook niet toepassen. Het adviesbureau conformeert zich in grote lijnen aan wat er in de Code is opgenomen en steunt de richting die de Code aangeeft, maar tekent nog niet, omdat zij een voorbehoud hebben bij adviesbureaus die niet onafhankelijk zouden zijn. De commissie heeft, na afweging van het gesprek en de feiten, besloten een waarschuwing te geven aan het betreffende adviesbureau, waarbij goed nota is genomen van de open en positieve opstelling naar de toekomst toe.

 

Positieve noot

Op 25 januari 2018 is de uitreiking van de best practice award, er zijn wel acht (8!) mooie inschrijvingen over de eerste selectiebalk heen gesprongen, en ik nodig u graag uit om uw stem uit te brengen, zodat we 4 nominaties overhouden voor de finale. Het is heel stimulerend om te zien hoe partijen in de keten opdrachtgever-adviseur-opdrachtnemer-werknemer elkaar steeds meer en beter weten te vinden. Verantwoordelijk marktgedrag, leidend tot een meer sociale praktijk, en beter resultaat voor alle betrokken partijen.